Opleiding - Operationeel leidinggeven

Operationeel leidinggevenden zijn de spil in elk bedrijf. Zij vertalen beleid en doelstellingen naar operationeel werk. Dat vraagt nogal wat. Duidelijk een standpunt innemen, beslissingen niet onnodig uitstellen, knopen doorhakken als de situatie dat vraagt, verantwoording afleggen over genomen besluiten of een besluit terugdraaien als blijkt dat er iets anders nodig is. Om dit langdurig te kunnen doen, moet je in verbinding zijn met de werknemers om hen effectief te kunnen beïnvloeden. Mensenkennis, coachvaardigheid en sterk communicatief zijn hierbij een must. Kortom, wanneer je succesvol wilt zijn als operationeel leider ben in verbinding met je omgeving en je mensen. Je verstaat de kunst professioneel, pittig en prettig leiding te geven.

Doelgroep:

Deze leergang is bedoeld voor beginnend en meer ervaren operationeel leidinggevenden. De leergang biedt alle tools die nodig zijn om dagelijks leiding en sturing te geven aan elk werkproces, zowel in de profit als non-profit sector. Bovendien scherpt de leergang bestaande vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

 

Inhoud:

 

• Theorie over persoonlijk leiderschap

• Persoonlijke drijfveren en kwaliteiten kennen

• Om te gaan met persoonlijke dilemma’s (Thomas Kilmann)

• Moeilijke fasen te plaatsen

• Zijn eigen persoonlijkheidsprofiel kennen en die van anderen te herkennen

• Hoe hij in verbinding komt met zijn medewerkers

• Wat nodig is om op samenwerking te komen

• Hoe communicatie tussen mensen werkt

• Effectief te communiceren

• Spelen met diverse leiderschapsstijlen

• De fasen van teamontwikkeling

• Onderzoeken en herkennen in welke ontwikkelfase het eigen team zich bevindt

• Ontwikkelmethoden om het team op vooruitgang te brengen

• Om te gaan met groepsdynamica en weerstand

 

Resultaten na de opleiding:

Na het volgen van deze opleiding:

· Heeft de deelnemer zicht op het hoe en waarom van zijn of haar eigen handelen. De deelnemer kent zijn persoonlijke drijfveren en leidende principes. Vanuit zicht op eigen kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken weet de deelnemer in verbinding te komen met zijn of haar medewerkers en van daaruit te sturen op het proces, resultaat en gedrag van medewerkers.

· Heeft de deelnemer nieuwe vaardigheden die helpen bij effectief communiceren en te weten wat er leeft en speelt in de werkomgeving en de medewerkers. Van daaruit heeft de deelnemer geleerd vanuit verbinding te beïnvloeden en op een prettige manier zijn leiderschap stevig weg te zetten.

· Heeft de deelnemer inzichten verworven over het functioneren van teams en hoe hij of zij een team effectiever kan maken. Daardoor komt het team op vooruitgang en worden resultaten makkelijker behaald. De deelnemer weet een fijne werkomgeving te creëren, waar medewerkers zich veilig en content voelen.

 

Duur van de opleiding:

Deze opleiding kent 3 modules, die worden verdeeld over 4 maanden. Elke module is verdeeld in een 2-daagse (5 dagdelen met overnachting) en een verdiepingsdag. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer(s) kan na afloop van de opleiding blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemers.

 

De 3 modules:

• Persoonlijk Leiderschap

• Leiding geven aan mensen

• Leiding geven aan teams

 

Persoonlijk Leiderschap, zicht op het effect van eigen handelen als basis voor succes

Leiding geven aan mensen gaat makkelijker als je leiding kunt geven aan jezelf. Dan weet je wat je inspireert, waar je energie van krijgt, hoe je anderen wilt inspireren. Je durft de verantwoordelijkheid te nemen en daar naar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar je goed in bent en weten wat je minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat jij belangrijk vindt in het leven én in je werk. Je hebt je interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. Je weet wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je motiveert en ontwikkelt jezelf. Je verwezenlijkt je doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en je ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap.

 

Leiding geven aan mensen, beïnvloeden vanuit verbinding

Leidinggeven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van prestaties van anderen. Als goede leidinggevende weet je wat er op de werkvloer speelt. Je kent het vak en de mensen die het voor je uitvoeren. Je reageert alert op de vraagstukken die zich aandienen. Daarnaast ben je een luisterend oor in geval van problemen. Je creëert een omgeving waarin jouw team tot het uiterste gaat. Dit vraagt van jou dat je verbinding maakt met je medewerkers en van daaruit je invloed laat werken. Je brengt je visie en verwachtingen over, vraagt om expertise als je het “even niet te weet”. Maar je geeft ook kaders aan en stelt grenzen. Alles om gezamenlijk met plezier tot prestaties te komen. Jouw team doet de juiste dingen goed en heeft een waardevolle kwaliteit van leven op het werk.

 

 

Leiding geven aan teams, breng de groep naar vooruitgang

De ontwikkeling van elke organisatie valt of staat met de ontwikkeldynamiek die men samen tot stand brengt. Teams - en de verbindingen tussen teams - vormen het fundament van de een organisatie. Het beïnvloeden van deze dynamiek in een team vraagt om het aansluiten bij de fase van ontwikkeling waarin een team zich bevindt. Vanuit deze aansluiting kan een volgende stap worden gezet in de zone van naaste ontwikkeling. Er bestaan verschillende manieren van kijken die kunnen worden gebruikt om binnen een organisatie het gesprek te voeren over het ontwikkelstadium van een (uitvoerend) team. Op basis hiervan kan worden gezocht naar hefbomen om beweging te creëren. Op weg naar beter samenspel en beter werk dan gisteren.

 

Aantal deelnemers:

8 personen. Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de leergang

 

Prijs van de opleiding:

€ 1750,00 per module per persoon

De totale opleiding van drie modules € 5250,00 per persoon

 

Examen:

Eindgesprek met trainer en een ‘Position paper’ waarin de deelnemer de:

- persoonlijk gezette stappen beschrijft

- behandelde onderwerpen

- feedback van de trainer

 

 

 

 

 

Opleiding - Wet op de Kansspelen

Inleiding:

De gemeentelijk- handhavers/beleidsmakers en juristen hebben sinds 2018 een zelfstandige taak in de wet op de Kansspelen
Zowel het aanbieden als het bevorderen van kansspelen is in principe verboden in Nederland.
Deze eendaagse cursus is bedoeld om de gemeenteambtenaren in staat te stellen om deze taak naar behoren uit te voeren. 

Inhoud:

De wet kent twee richtingen. Eén het afgeven van vergunningen en controles door de Kansspelautoriteit op loterijen zoals staatsloterij, totalisators etc. In de tweede plaats het afgeven van vergunningen, beleid en controles door gemeentelijke instanties. Ipol geeft deze cursus met betrekking tot dit tweede aspect. 

Resultaten na de opleiding:

De cursist weet welke vergunningen er zijn en hoe deze te controleren. De voorwaarden voor afgifte van de vergunningen. Wat zijn hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoe om te gaan met speelautomaten e.d. De combinatie Wet op de Kanspelen en de Drank- en horecawet. Speelautomatenbesluit en regeling. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. 

Duur van de opleiding:

1 dag 

Aantal deelnemers:

6-12 

Prijs van de opleiding:

Per persoon: € 275,00 (open inschrijving) 

Voor een scherp geprijsde offerte voor een groep kunt u met ons contact opnemen. 0102999426 of info@ipol.nl

Certificaat:

Na het met voldoende inzet volgen van deze cursusdag, ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

 

 

 

Opleiding - Internetrechercheren

Het internet kent steeds meer gebruikers. Ook social media wordt steeds meer gebruikt om gebeurtenissen met elkaar te delen. Voor de opsporingsambtenaar of de fraude specialist is het dan ook noodzakelijk hier de weg in te kunnen vinden om informatie naar boven te kunnen halen. Met deze opleiding leert u hoe het internet in elkaar steekt en krijgt u naast wetgeving, techniek en veiligheid ook hoe u effectief kunt zoeken op het internet. Dit wordt aan de hand van voorbeelden en casussen aan u geleerd.

Doelgroep:

Opsporingsambtenaren, fraude rechercheurs, functionarissen die informatie op het internet zoeken.

Inhoud:

Wat is het internet?
Techniek
Browsers
Zoekmachines
Effectief zoeken
Social media
Dark web
Tips en trucs
Wetgeving
Casussen
Examen

Werkwijze

Leren door doen


Resultaten na de opleiding:

Na de opleiding bent u in staat om op het internet op verschillende manieren informatie te vinden over gebeurtenissen, personen, locaties, etc. U weet waar u kunt zoeken en hoe u kunt zoeken. U weet wat u kunt doen om onopvallend op het internet te speuren, waardoor een subject niet door heeft dat deze gezocht wordt. U leert de actuele wetgeving hieromtrent.

Duur van de opleiding:

4 dagen

Aantal deelnemers: 10

Prijs van de opleiding: € 350,00 p.p.

 

Opleiding - Digibewust

Steeds meer wordt gedigitaliseerd. Of het nu werksystemen zijn, of diensten die we via het internet afnemen. De digitale component wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Dit brengt ook veiligheidsvraagstukken met zich mee. Zeker nu ook steeds meer (cyber)criminelen gebruik maken van de kwetsbaarheden van de gebruiker. In deze opleiding wordt u meegenomen in enkele van deze veiligheidsvraagstukken. Teven wordt u weerbaarder gemaakt in de digitale wereld en krijgt u tips en trucs mee over hoe u zelf de (cyber)criminelen te slim af kunt zijn.

 

Doelgroep:

Alle gebruikers van geautomatiseerde systemen en internet

Inhoud:

De gedigitaliseerde wereld
Hoe (persoonlijke) informatie te beveiligen
Wachtwoordgebruik
Basisbeveiliging computersystemen
Internet en beveiliging
Phishing
Verschillende opdrachten
Proeftoets.

Werkwijze:

Leren door doen

Resultaten na de opleiding:

Na de opleiding bent u in staat om op basisniveau uw computersystemen te beveiligen, begrijpt u hoe een cybercrimineel denkt, hoe u phishingmails herkent en de herkomst er van kan traceren en hoe u veilig het internet kunt gebruiken.

Duur van de opleiding:

1 dag

Aantal deelnemers: maximaal 10

Prijs van de opleiding: 295,00 p.p.

 

Opleiding - Bestuurlijk Handhaven

Waarom bestuursrechtelijk handhaven? - Meer instrumenten beschikbaar voor de toezichthouder en Handhaver om overtredingen aan te pakken en daarbij kosten te verhalen op overtreders. - Overtreders ook te dwingen om voorschriften na te leven door het opleggen van preventieve maatregelen. - Het effectief stoppen van recidivisten - Bij onvoldoende strafrechtelijk bewijs, is bestuursrechtelijk doorpakken vaak wel mogelijk - Kosten die verhaald worden op overtreders, komen terug in de gemeentekas.

Doelgroep:

Handhavers (al dan niet Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en Toezichthouders

Doel:

Kennis opbouwen van bestuursrechtelijk handhaven en dit in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo praktisch mogelijke werkwijze.

Bij een in company opleiding worden de juridisch medewerkers van de gemeente bij deze opleiding in het laatste dagdeel betrokken om de genoten opleiding maximaal soepel te laten functioneren in de praktijk.

Inhoud:

- Het verschil tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

- Begrippen uit de Algemene Wet Bestuursrecht

- De toezichtbevoegdheden op grond van de AWB

- Het stappenplan van de bestuursrechtelijke rapportage

- De bestuursrechtelijke maatregelen en herstelsancties

- Praktijkvoorbeelden die de deelnemer als dagelijkse voorvallen herkent

Leerdoelen:

De deelnemer kent, of is in staat om:

- De verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

- De toezichthoudende bevoegdheden

- De verschillende bevoegdheden effectief toe te passen

- Een passende rapportage te maken

- De maatregel of herstelsanctie die toegepast kan worden

- De verschillen tussen last onder bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete

Organisatie:

- Duur: 3-daagse opleiding

- Tijden: 09.00 – 16.00 uur

- Bijzonderheid van de docent: Heeft naast zijn didactische vaardigheden het bestuurlijk handhaven zelf in de praktijk opgezet en tot een succes gemaakt.

- In company (plaats naar keuze van opdrachtgever)

- U kunt uzelf ook los opgeven voor deze opleiding. Bij voldoende deelname kiest IPOL een geschikte locatie in Nederland voor de groep.

Certificaat:

Bij voldoende getoonde inzet en geen verzuim, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname

 

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Inhoud:

Men leert verbanden te leggen tussen de wet en regelgeving van de BRP en het toepassen in de praktijk daarvan.
- Hoe stel je iemands identiteit vast (theorie en praktijk)
- Het maken van risicoprofielen met betrekking tot adresbestanden.
- Overbewoning herkennen
- Begrip "briefadres" en de eisen daarvan.
- Aanwijzing Toezichthouder en zijn bevoegdheden.
(De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.)
- Rechten en plichten van de toezichthouder
- Bevoegdheden toepassen in de praktijk
- Huisbezoek en eventueel Buurtonderzoek.
- Stel de goede vraag op het goede moment.
- Het maken van een goede onderzoeksrapportage die eventueel stand houdt tot bij de rechtbank.
- Herkennen van identiteitsfraude
- Bestuurlijke boete opleggen
- Het begrip "in onderzoek stellen" en de gevolgen hiervan voor de betrokken persoon.
- Het maken van een goed onderzoeksrapport welke uiteindelijk zou kunnen eindigen bij een rechtbank.
(Voor toezichthouders van gemeentes worden vaak BOA’s ingezet. Zij hebben regelmatig problemen met de Nederlandse taal en het "dichttimmeren" van de rapportage zodat onomstotelijk vast komt te staan dat een persoon wel of niet zijn hoofdverblijf op het BRP adres heeft.) 

Resultaten na de opleiding:

- op kunnen treden als toezichthouder met bevoegdheden
- vaststellen wie er wel en niet woonachtig zijn
- een goede onderzoeksrapportage kunnen maken

Duur van de opleiding:

2 dagen 

Aantal deelnemers:

Maximaal 8

Prijs van de opleiding:

Uitgaande van een incompany opleiding komen de kosten hiervoor op € 3100,00 voor 4 dagdelen.
Dit is een 2-daagse cursus met acteur.

Benodigdheden:

- Een leslokaal met beamer en white board + flip-over
- Een ruimte die als woning kan worden gebruikt

 

 

 

Opleiding - Gespreks- en Benaderingstechnieken

Dit is naast het onderdeel Rechtskennis met daaraan verbonden een toets bestaande uit 50 multiple choice vragen, een examenonderdeel om het BOA getuigschrift te behalen. Deze twee onderdelen vormen samen de opleiding Basisbekwaamheid BOA. Tijdens deze opleiding word je voorbereid op het praktijkexamen bij ExTH Gespreks- en Benaderingstechniek + uitschrijven van een combibon.

Doelgroep:

Voor BOA's in Domein 1, 2, 3 en 6 voor de domeinen waar deze van toepassing is.

Inhoud:

 • Op de juiste wijze een bekeuringsgesprek voeren
 • De-escalerend optreden
 • Verschillende benaderingstechnieken
 • Combibon schrijven

Resultaten na de opleiding:

 • Je kan het 7 stappen model bekeuringsgesprek toepassen
 • Je kan de-escalerend optreden
 • Je kent alle casussen die voor het examen gebruikt worden 
 • Je kan de benaderingstechnieken op de juiste wijze toepassen
 • Je kan de combibon op de juiste wijze invullen

Duur van de opleiding:

2 dagen, beide dagen wordt geoefend met een acteur.

Aantal deelnemers:

Maximaal 9 deelnemers.

Prijs van de opleiding:

€ 350,00 p.p.
Examenkosten € 176,00 p.p.

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Het ExTH examen bestaat uit.
Een vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken (vastgelegd op video).
Het schrijven van een combibon maken.

De procedure van het examenresultaten gaat als volgt:
de deelnemer ontvangt na het examen Rechtskennis van het CITO een resultatenoverzicht met daarin aangegeven of hij/zij een voldoende of onvoldoende heeft behaald. Deze CITO resultaten worden automatisch doorgegeven aan het ExTH. Na het vaardigheidsexamen BOA basisbekwaamheid, Gespreks- en Benaderingstechnieken, ontvangt de kandidaat binnen 5 werkdagen per mail de uitslag.

Wanneer er voor beide onderdelen een voldoende is behaald wordt het BOA diploma door ExTH verstrekt.

 

 

De open inschrijving planning is te downloaden op de voorpagina

 

Opleiding - Drank- en Horeca (in de praktijk)

(de schakel tussen de DHW opleiding en de praktijk) De toezichthouder Drank- en Horecawet heeft een belangrijke taak binnen een gemeente. Bij een goede handhaving van de DHW kunnen veel ongewenste situaties en overlastgevallen worden voorkomen. Maar hoe doe je dat, goed handhaven? Want het is duidelijk dat een gedegen kennis van de DHW alléén niet genoeg is. De toezichthouder ontmoet in de praktijk zoveel verschillende soorten mensen en situaties dat hij goed moet weten wat zijn eigen gedrag teweeg brengt en welk gedrag het beste resultaat oplevert. Want juist dát blijkt een sleutel tot succesvol handhaven van de DHW te zijn.

Doel: het goed weten welk gedrag past in welke situatie, ze weten datgene in te zetten wat op dat moment nodig is.

Inhoud

Twee belangrijke peilers in het dagelijks functioneren van de toezichthouder DHW zijn observeren en communiceren. Deze twee onderwerpen zijn daarom uitgewerkt in praktisch lesmateriaal en vormen de hoofdinhoud van de cursus ‘Handhaving DHW in de praktijk’. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee heel verschillende onderwerpen. Maar efficiënt  observeren en effectief communiceren komen voort uit hetzelfde inzicht: bewust zijn van je eigen handelen en van de effecten daarvan.  Om deze kwaliteiten te verbeteren heeft Ipol een basis-2-daagse en een verdiepings-2-daagse ontwikkeld.

De training wordt gegeven door een gedragsdeskundige en een observatiedeskundige. Zij worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige uit de handhavingspraktijk.

Werkwijze

 • theorie (kort)
 • technische kennis overdragen
 • oefenen met acteur/rollenspellen
 • discussiemomenten mbt ervaringen uit de praktijk
 • oefenen met camera
 • de straat op en onder supervisie oefenen in de praktijk (en dat groepsgewijs bespreken). 

Onderwerpen

 • waarnemen van eigen handelen
 • begrijpen hoe en waarom mensen allemaal anders reageren
 • houdingsaspecten
 • verschil tussen subassertieve, assertieve en agressieve communicatie
 • basistechnieken van (statische en dynamische) observatie
 • persoonlijke mogelijkheden en beperkingen tijdens het observeren
 • kennis van het observatieproces mbt proportionaliteit en subsidiairiteit 

De deelnemer leert

 • effectief te communiceren
 • efficiënt  en doeltreffend te observeren
 • zichzelf en zijn eigen handelen waar te nemen en het effect ervan in te schatten
 • zijn eigen kwaliteiten en minder sterke punten kennen, waardoor het zelfvertrouwen in het functioneren groeit
 • verschillende situaties te beantwoorden met passend gedrag
 • vooruit te denken over de juiste te nemen stappen in observeren en communiceren
 • persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in het proces van handhaving en opsporing. 

Verdieping

De verdiepingstraining biedt o.a. supervisie in praktijkvoorbeelden (op straat), observatietraining ‘on the job’, opnames van actie op straat met een camera en gezamenlijke groepsbesprekingen daarvan. Deze delen zijn afzonderlijk te boeken. Incompany-training is mogelijk  

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor handhavers van de Drank- en Horecawet, zowel beginnend als meer ervaren. Deze cursus kan tevens geschikt zijn voor de leidinggevende van de handhavers zodat deze meer inzicht krijgt in de problematieken en de gewenste werkwijze van de handhavingsmedewerker. 

Cursusduur

4 dagen.

De cursus is opgebouwd uit een basisdeel van 2 dagen en een verdiepingsdeel van 2 dagen. In het basisdeel wordt de noodzakelijke kennis overgedragen en wordt er geoefend aan de hand van cases dmv rollenspellen (1 dagdeel met acteur). 

Aantal deelnemers:

9 personen. 

 

Opleiding - PHB Domein 2

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep:

De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inhoud:

De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de blauwe, groene en grijze BOA’s maatwerk aangeboden.

Modulen 1 en 2

Dit betreft twee theoretische modulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Modulen 3 en 4

Dit betreft twee vaardigheidsmodulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Duur van de opleiding:

De cursusduur zal voor iedere module afzonderlijk worden vastgesteld door de examencommissie.

Aantal deelnemers:

Minimaal 10 personen, maximaal 16 personen.

Prijs van de opleiding:

€ volgt nog per persoon of per groep

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examenonderdelen
- Module 1 Theorie examen Strafrecht (algemeen), Strafvordering
- Module 2 Theorie examen Strafrecht (milieu), WED, bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling
- Module 3 Vaardigheden examen Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal
- Module 4 Vaardigheden/theorie Nader in te vullen, waarschijnlijk per kleurspoor

De prijzen voor het examen volgen nog.

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

Opleiding - PHB Domein 1

Na het behalen van het BOA basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt nog niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de BOA worden verlengt.

Van Oude naar Nieuwe BOA - overgangsregeling

Heeft u uw BOA getuigschrift behaald voor 1 oktober 2012 dan valt  u nog onder de oude regeling en dient u uw  BOA basis getuigschrift nog een keer te behalen. Daarna dienen de BOA’s in de domeinen 1 en 2  binnen een jaar na aktedatum, module 1 van het PHB traject te behalen. Door de vier PHB modulen binnen vijf jaren te behalen blijft de BOA akte geldig. Indien u voor een onderdeel van de PHB gezakt bent en deze niet binnen de genoemde vijf jaren behaald, vervalt de BOA akte en dient u opnieuw het BOA basis getuigschrift te behalen. Voor domein 3 is de PHB in 2014 ook van start gegaan. Domein 4 volgt met de branchevereniging tot op heden een eigen traject.

Toelatingseisen
Een kandidaat heeft slechts toegang tot het examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier bevat de volgende bewijsstukken:
• een geldige boa-akte;
• een kopie geldig identiteitsbewijs.

Seniorenontheffing
Vanaf 1 januari 2016 wordt de senioren ontheffing niet meer verleend. Vanaf deze datum is het dus niet mogelijk deze ontheffing te verkrijgen. Een senioren ontheffing die voor 1 januari 2016 is verleend blijft gedurende de volledige looptijd van die ontheffing geldig.

 

 

Module 1 Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte) 

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- Uit het wetboek van strafrecht;
- En de overtreding uit strafrecht.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 485,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 1: PHB WKPV 1 (Strafrecht), per persoon € 91,00 (Prijspeil 2017)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 2 Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- APV;
- Wegenverkeerswet;
- RVV;
- Vuurwerkbesluit;
- Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen;
- Wet op de kansspelen;
- Tabakswet en Drank- en Horecawet;
- Winkeltijdenwet;
- Wet Personenvervoer;
- Besluit personenvervoer 2000;
- Wet milieubeheer;
- Waterwet;
- Wet bodembescherming;
- Visserijwet.

Duur van de opleiding:

2 dagen, vanaf het 2e helft van 2018 zal dit naar 2 dagen gaan i.v.m. andere exameneisen.

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 420,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 2: PHB WKPV2 (Milieu, APV en bijzondere wetgeving) per persoon € 91,00 (Prijspeil 2017) indien niet in Amersfoort komt er € 19,90 bij.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 3 Sanctionerend optreden

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kan een surveillance voorbereiden.
- Hulpmiddelen zijn goed onderhouden en gereed voor gebruik.
- Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein.
- Kan een de-escalerend gesprek voeren en een combibon uitschrijven.
- Geeft waar nodig is visie en advies wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 695,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 3: Sanctionerend optreden per persoon € 213,00 (Prijspeil 2017)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

 

Module 4 Dienstverlening en calamiteiten

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kent de relevante Wet- en regelgeving.
- Leert om te gaan met portofoon en NATO-alfabet.
- Communiceert op de juiste wijze.
- Leest kaart.
- Past timemanagement toe.
- Ziet toe op gemeenschappelijke veiligheidszorg
- Surveilleren, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 695,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examen module 4: Dienstverlening en calamiteiten per persoon € 213,00 (Prijspeil 2017)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Opleiding - RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar)

De Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar 2005 verplicht elke BOA die geweldbevoegdheid heeft, zowel met als zonder geweldsmiddelen om één keer per jaar zowel voor theorie geweldbeheersing als aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden een toets af te leggen. IPOL heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen gericht op het vergroten van de fysieke weerbaarheid van medewerkers en trainingen RTGB. Uitgangspunt daarbij is vroegtijdige herkenning en het voorkomen en tegengaan van agressief gedrag. IPOL verzorgt op de beroepspraktijk van de medewerkers gebaseerde trainingen waarbij theorie en praktijk door middel van praktische oefeningen en rollenspelen functioneel wordt aangeleerd en getraind. Voor IPOL zijn kernwaarden bij het leveren van haar bijdrage aan een veilige publieke taak: respect, kwaliteit en integriteit.

Doelgroep:

Buitengewoon opsporingsambtenaren met politie bevoegdheden.

Inhoud:

De opleiding RTGB bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel.
De theorie Geweld Beheersing van de RTGB trainingen bestaan (t) uit de volgende onderdelen:
Politiewet 2012
- De taak van de Politie
- Gebruik geweld en vrijheidsbeperkende middelen
- Subsidiariteits- en Proportionaliteitsbeginsel
- Onderzoek kleding (veiligheidsfouillering)

Ambtsinstructie
- Geweld
- Aanwenden van geweld
- Geweldsmelding
- Pepperspray
- Onderzoek kleding (de manier van uitvoeren)
- Melden uitvoering veiligheidsfouillering
- Gebruik handboeien
- Melden gebruik handboeien
- Strafrecht (de strafuitsluitingsgronden)
- Artikel 40 tot en met 43

In het praktijkgedeelte (Aanhoudings- en Zelfverdedigingsvaardigheden) worden,
Boa-categorie afhankelijk, de volgende vaardigheden aangeleerd

- Verdedigen en aanvallen ( Uitvoeren van arm- en beentechnieken )
- Weren, blokkeren en ontwijken;
- Aanleggen handboeien
- Gebruik wapenstok
- Gebruik pepperspray
- Duoprocedure aanhouden.

Toetsing
Op de examendag neemt de trainer vooraf alle belangrijke onderdelen uit de theorie van de geweldsbeheersing door, waarna een examinator van het examenbureau de officiële toets afneemt.
Na de theorietoets zet de trainer tijdens de warming up voor het praktijkgedeelte met de cursisten alle puntjes op de i, waarna twee examinatoren van het examenbureau de officiële toets afnemen.

Resultaten na de opleiding:

- De deelnemers zijn vaardig om zowel voor het theoretisch- als voor het praktijksexamen te slagen.
- De deelnemers passen de vaardigheden/technieken functioneel toe.
- De deelnemers hebben ervaren hoe eigen houding en gedrag van invloed zijn op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt.
- De deelnemers hebben een meer professionele en toegankelijke uitstraling naar het publiek.
- De deelnemers kunnen goed en veilig samenwerken en redelijk en gematigd toepassen van geweld indien noodzakelijk.

Duur van de opleiding:

4 dagen (afhankelijk van het te bereiken niveau).

Aantal deelnemers:

8 tot 12 cursisten, let op: het examen kan alleen per 12 deelnemers worden afgenomen.

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk.

Opleiding - Verkeersstops

Soms is het nodig om het verkeer op rijkswegen en provinciale wegen tijdelijk stil te zetten. Werkzaamheden, ongevallen of anderszins, hoe hinderlijk dit ook is, maken het dat het verkeer stopgezet moet worden. Dit is geen eenvoudige en tegelijkertijd een zeer verantwoordelijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde weg-inspecteurs van Rijkswaterstaat of agenten van het Korps landelijke politiediensten. IPOL heeft politiemensen in dienst die met veel ervaring en deskundigheid deze opleiding kunnen verzorgen.

Doelgroep:

Weg-inspecteurs


Inhoud:

- Uitwisselen van ervaringen.
-  Kennis van de "ins en outs" verkeersstop zoals de verschillende praktijkscenario's en beroeps kritische situaties.
-  De wettelijke grondslag, de bevoegdheden, de aanstelling als verkeersregelaar, het gebruik van de verlichte transparant, de verplichting tot stoppen en de aansprakelijkheid.
-  Veiligheidsaspecten en het op uniforme wijze uitvoeren verkeerstops.
-  Met de opgedane kennis op de oefenbaan veilige verkeerstops uitvoeren.
-  De autodrip op de juiste wijze bedienen.
-  Het afleggen van de proeve van bekwaamheid.

In de opleiding wordt in de ochtend de theorie behandeld en in de middag worden verkeerstops uitgevoerd op een oefenbaan.

Resultaten na de opleiding:

- Op een veilige en uniforme wijze een dynamische verkeerstop uit te voeren.

Duur van de opleiding:

Een dag (en een individueel examen).

 

Aantal deelnemers:

4 tot 8 deelnemers

 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

 

Examen:

Op het (individueel) examen wordt er geoefend in de praktijk en bestaat uit het afleggen van de proeve van bekwaamheid. Deze proeve bestaat uit ten minste drie verkeerstops op de openbare weg, waarbij de eerste twee oefenmomenten zijn. Bij de derde keer moet dan minimaal 90% van de punten van het beoordelingsformulier met voldoende beoordeeld worden.