Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 4

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

Module 4 gaat over de verdieping op de functie inhoud.

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, waarvan de eerste 3 worden afgesloten met een examen van ExTH en de 4de module betreft een geaccrediteerde opleiding.
De Boa Domein 2 is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Groen, boswachters en jachtopzichters
  • Grijs, omgevingsdiensten
  • Nautisch
  • Waterschappen
  • Inspectiediensten

ExTH heeft een opzet gemaakt voor geaccrediteerde functiegerichte opleidingen als examenonderdeel PHB (waarvoor geen examen benodigd is). 
De examencommissie van ExTH ontvangt van de opleider voorstellen van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen.
De examencommissie beoordeelt dit voorstel en bij positief besluit geeft de examencommissie een accreditatie verklaring voor de opleider.
Deze opleiding wordt dan opgenomen in een database bij ExTH en op de website (www.exth.nl) gepubliceerd.


Per categorie wordt de casuïstiek aangepast.

De beoordeling van ExTH is op dit moment nog gaande.
IPOL is voor de volgende opleidingen bezig met een accreditatie aanvraag:

  • Proces verbaal schrijven Domein 2 inspectiediensten (2-daagse)
  • AVG en WPG (2-daagse)
  • Scheepvaartwet 

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de website van ExTH, www.exth.nl

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 2 die werken in de sector Milieu, Welzijn en Infrastructuur, zijnde natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte)


Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3.


De opleiding
De opleiding wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring en voorbeelden vanuit de praktijk.
De opleiding is gekoppeld aan onze gratis elektronische leeromgeving (ELO). Daarnaast kun je ook gratis gebruik maken van de IPOL app. De IPOL app heeft voldoende examenvragen en is een mooie ondersteuning bij je studie. 

Certificaat
Bij voldoende resultaat ontvang je van IPOL het certificaat.