Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 4

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

De geaccrediteerde modulen 4 domein 2

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat de boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, waarvan de eerste 3 worden afgesloten met een examen van ExTH en de 4de module betreft een geaccrediteerde opleiding.

IPOL heeft voor de volgende opleidingen in domein 2, accreditaties:

Proces verbaal schrijven voor:

  • Inspectiediensten (2-daagse)
  • Grijs Milieudiensten (2 daagse)
  • Groen Milieu (2 daagse)
  • PV schrijven voor de kleursporen groen en grijs, kunnen voorafgegaan worden door een tweedaagse cursus Omgevingswet die niet geaccrediteerd is, maar wel aansluit op de geaccrediteerde cursus PV schrijven. De accreditatie krijgt u dus alleen voor de cursus proces-verbaal schrijven. 
  • De scheepvaartverkeerswet.

De opleiding
De opleiding wordt gegeven door verschillende officieren van Justitie en overige juridisch onderlegde docenten met veel praktijkervaring.


Certificaat
Bij voldoende resultaat ontvangt u van ExTH het deelcertificaat voor de verlenging van uw akte.