Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 3

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

Module 3 Waarneming en Verslaglegging

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, waarneming en vastlegging is één van de verplichte modules. In deze module wordt uitgeleerd hoe u op de juiste wijze kan waarnemen en kan vastleggen.
De Boa Domein 2 is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Groen, boswachters en jachtopzichters
  • Grijs, omgevingsdiensten
  • Nautisch
  • Waterschappen
  • Inspectiediensten

In deze module dient u middels het schrijven van een verslag aan te tonen dat u op een chronologische wijze objectief kunt beschrijven wat u gezien en eventueel gehoord hebt.

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 2 die werken in de sector
Milieu, Welzijn en Infrastructuur, zijnde natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).


Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3. 


De opleiding
In deze module leert u objectief, doelgericht en effectief waarnemen en om de relevante waarnemingen correct en in chronologische volgorde te omschrijven. Tijdens deze module wordt geoefend, met gebruik making van de 7 gouden W's (open vragen) en de redenen van wetenschap hoe u kort en bondig u waarnemingen volledig kunt opschrijven in een verslag.


Examen 
Dit schriftelijke examen duurt 80 minuten en u legt het examen vooralsnog in Amersfoort af. Het examen kent drie fasen:

-U krijgt een schriftelijke briefing. U krijgt hier de uitleg over de aanleiding, de context van de situatie, de opdracht en de tijdsduur van het examen.
-Daarna krijgt u 2 tweemaal een film van maximaal 3,5 minuut te zien krijgt, met een tussenpauze van 2 minuten. Tussendoor mag u aantekeningen maken.
-Na het zien van de film noteer u uw bevindingen in het examensjabloon. U ontvangt 10 werkdagen na het examen de uitslag. Deze uitslag is voorzien van een toelichting op de beoordeling. Kandidaten die een aangepast examen toegekend hebben gekregen, krijgen extra tijd om het examen af te leggen
https://exth.nl/content/wp-content/uploads/Beschrijving-Waarneming-en-Verslaglegging-Domein-II-1.pdf

Examenkosten
Module 3 Waarneming en Verslaglegging € 237,00 in Amersfoort (Prijspeil 2024).

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen