Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Rechtbanktraining

De Rechtbanktraining traint opsporingsambtenaren om vanuit hun persoonlijke sterke kanten professioneel overeind te blijven in de rechtbank en een zeer goede bijdrage aan de procesgang te kunnen leveren. De training is uitermate praktisch: situaties in de Rechtbank worden nagespeeld met behulp van een acteur, geënt op de persoonlijkheid en casus van de cursist.

Voor wie?
Ambtenaren die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten (zowel Algemene Opsporingsambtenaren als BOA)

Vooropleiding
Boa.

De opleiding
In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

-    omgaan met soorten agressie en weerstanden.
-    herkennen eigen gedrag en het gedrag van de ander naar aanleiding van het DISC-persoonlijkheidsprofiel.
-    escalerende en de-escalerende communicatie en agressie.
-    omgaan met kritiek en uitvluchten.
-    instrumenten tot bewustwording en zelfverbetering.
-    praktijksimulaties en rollenspellen met een acteur.
-    het beoordelen van een proces-verbaal.
-    de rolverdeling binnen de rechtbank.
-    het verloop van het onderzoek ter terechtzitting.
-    de manier en volgorde van ondervragen.
-    omgaan met stress.
-    getuigenwetgeving.
-    praktijksimulaties
-    de invloed en beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs en dwangmiddelen tegen getuigen.
-    de verschillende rollen binnen de magistratuur en de rol van de advocatuur.
-    de manier van beoordelen van het proces-verbaal door de magistratuur.
-    zijn eigen gedrag n.a.v. het DISC-persoonlijkheidsprofiel.
-    zijn eigen reacties, spanningen en gedrag in een stresssituatie n.a.v. DISC.
-    de verschillende soorten agressie in gesprekken en weet daarop professioneel en de-escalerend te reageren d.m.v. gesprekstechnieken.
-    het gedrag van een ander, kan hierdoor een inschatting maken vanuit de kennis van DISC hoe het best op het gedrag en persoonlijkheid van de ander (agressief persoon) te reageren. 

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat van deelname

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen