Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Senior Boa

Opleiding Senior Boa

Reviews:

Radj van de gemeente Zwijndrecht zegt:
“Ik ben door de Senior Boa opleiding van IPOL gegroeid in coachend leiderschap. 
Ik kan met behoud van mijn identiteit meer invloed uitoefenen op mijn omgeving”.

Brigitte van de RET zegt:
“In de Senior Boa opleiding van IPOL vind ik een opbouwende, 
inspirerende praktijkgerichte training, gegeven door toppers”.

Simon van de RET zegt: 
“Door de Senior Boa opleiding van IPOL ben ik doorgegroeid als leidinggevende.
Ik ben geïnspireerd door onderwerpen die ik in eerdere leiderschapstrainingen niet heb gehad”.

Laura van de gemeente Zwijndrecht zegt:
De docenten en trainers van IPOL zijn prettige mensen die kwalitatief veel te bieden hebben.
Als leidinggevende valt het mij op dat wij als team gegroeid zijn in ons werk door de opleidingen van IPOL.

 

 

Operationeel Leidinggeven en Sturen
Operationeel leidinggevenden zijn de spil in elk bedrijf. Zij vertalen beleid en doelstellingen naar operationeel werk. Dat vraagt nogal wat. Duidelijk een standpunt innemen, beslissingen niet onnodig uitstellen, knopen doorhakken als de situatie dat vraagt, verantwoording afleggen over genomen besluiten of een besluit terugdraaien als blijkt dat er iets anders nodig is. Om dit langdurig te kunnen doen, moet je in verbinding zijn met de werknemers om hen effectief te kunnen beïnvloeden. Mensenkennis, coachvaardigheid en sterk communicatief zijn hierbij een must. Kortom, wanneer u succesvol wilt zijn als operationeel leider bent u in verbinding met uw omgeving en uw mensen. U verstaat de kunst professioneel, pittig en prettig leiding te geven.

De opleiding Senior BOA
Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend en meer ervaren operationeel leidinggevenden, in dit geval de Senior BOA. De opleiding biedt alle tools die nodig zijn om dagelijks leiding en sturing te geven aan elk werkproces, zowel in de profit als non-profit sector. Bovendien scherpt de opleiding bestaande vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

Na deelname aan de opleiding is de cursist getraind in:

 • operationeel leidinggeven aan mensen op straat en binnen het bedrijf
 • het coachen en begeleiden van medewerkers
 • effectief communiceren op alle niveaus binnen organisaties
 • het schriftelijk verslagleggen en rapportages opmaken
 • het verzorgen van een goede briefing en debriefing


De opleiding kent diverse modules

1. Intake
Tijdens het intakegesprek maken cursisten en trainers kennis met elkaar. Er wordt vastgesteld wat het instapniveau van de cursist is en waar de leerbehoefte ligt.
Daarnaast wordt er een DISC-Persoonlijkheidsprofiel opgemaakt, dat zich richt op Leiderschap.

2. Persoonlijk Leiderschap zicht krijgen op het effect van eigen handelen als basis voor succes
Leidinggeven aan mensen gaat makkelijker als u leiding kunt geven aan uzelf. Dan weet u wat u inspireert, waar u energie van krijgt, hoe u anderen wilt inspireren. U durft de verantwoordelijkheid te nemen en daarnaar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar u goed in bent en weten wat uw minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat u belangrijk vindt in het leven én in uw werk.
U hebt uw interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. U weet wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig hebt. U motiveert en ontwikkelt uzelf. U verwezenlijkt uw doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en u ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap.

3. De BOA als spil in een diverse en inclusieve samenleving
Een veilige en inclusieve omgeving begint bij jezelf
De cursist wordt meegenomen in de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Het eigen beeld is daarin belangrijk. Eigen overtuigingen, meningen en aannames worden op een warme manier ter discussie gesteld. Daarnaast wordt de cursist bewust gemaakt van zijn of haar eigen plek in onze diverse samenleving. De module wordt afgerond met het schrijven van een paper.

4. Leidinggeven aan Mensen beïnvloeden vanuit verbinding
Leidinggeven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van prestaties van anderen. Als goede leidinggevende weet u wat er op de werkvloer speelt. U kent het vak en de mensen die het voor u uitvoeren.
U reageert alert op de vraagstukken die zich aandienen. Daarnaast bent u een luisterend oor in geval van problemen. U creëert een omgeving waarin uw team tot het uiterste gaat. Dit vraagt van u dat u verbinding maakt met uw medewerkers en van daaruit uw invloed laat werken. U brengt uw visie en verwachtingen over, vraagt om expertise als u het “even niet weet”. Maar u geeft ook kaders aan en stelt grenzen. Alles om gezamenlijk met plezier tot prestaties te komen. Uw team doet de juiste dingen goed en heeft een waardevolle kwaliteit van leven op het werk.

5. Leidinggeven aan Teams  breng de groep naar vooruitgang
De ontwikkeling van elke organisatie valt of staat met de ontwikkeldynamiek die men samen tot stand brengt. Teams - en de verbindingen tussen teams - vormen het fundament van een organisatie. Het beïnvloeden van deze dynamiek in een team vraagt om het aansluiten bij de fase van ontwikkeling waarin een team zich bevindt. Vanuit deze aansluiting kan een volgende stap worden gezet in de zone van naaste ontwikkeling. Er bestaan verschillende manieren van kijken die kunnen worden gebruikt om binnen een organisatie het gesprek te voeren over het ontwikkelstadium van een (uitvoerend) team. Op basis hiervan kan worden gezocht naar hefbomen om beweging te creëren. Op weg naar beter samenspel en vandaag beter werk te leveren dan gisteren.

6. Briefen en Debriefen
Informatiegestuurd werken wordt het meest effectief wanneer de Senior Boa in staat is een goede briefing en debriefing te verzorgen.
Inhoudelijk moet de briefing voldoen aan een standaard

 • kort terugkijken
 • de toestand van vandaag
 • vooruitblik
 • het verdelen van het werk en het uitgeven van werkopdrachten

De debriefing kent 3 hoofdonderwerpen

 • bespreken van behaalde resultaten
 • bespreken van de kwaliteit van het werk
 • bespreken van ieders persoonlijk welbevinden

De module Briefen en Debriefen bestaat daarnaast uit een training Presentatietechniek en Spreken voor Publiek. De cursist leert op een ontspannen manier zijn verhaal te doen voor een groep mensen. De cursist voelt zich hierdoor zeker, wat maakt dat zijn collega’s enthousiast en goed geïnformeerd aan het werk gaan.

7. Het examen van de Opleiding senior Boa bestaat uit het schrijven van een reflectieverslag en een mondeling examen. In het reflectieverslag beschrijft de cursist de eigen ontwikkeling. Tijdens het mondeling examen wordt cursist getoetst op de behandelde stof en de in het reflectieverslag beschreven ontwikkelstappen.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit 6 dagen. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer kan na afloop van de opleiding blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemer.

Vooraf doen wij een intake per persoon. Wij beëindigen deze opleiding met een examentoets.

Aantal deelnemers (om de kwaliteit en aandacht voor ieder persoonlijk te kunnen waarborgen is 10 deelnemers ons maximum in deze training)

8 - 10 personen
Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de opleiding

Investering
€ 2700,00 per persoon, inclusief lesmateriaal/boeken, locatie, dag arrangement en lunch. Wij werken BTW vrij i.v.m. de NRTO erkenning van het ministerie.

IPOL heeft hiervoor meerdere ervaren opleiders

Filter
Start
Locatie
Duur
Duur van de opleiding
6 dagen
Investering
€2700,00
Locaties
Rotterdam