Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Opleiding Proces-Verbaal Controleren

Dit is een praktijkgerichte ééndaagse training waarin alle basisregels van een goed proces-verbaal behandeld worden. HOvJ ’s dienen geregeld te worden bijgeschoold in het schrijven en controleren van processen-verbaal, omdat er op dit terrein regelmatig wijzigingen zijn en te zorgen voor uniformiteit binnen zowel de politie als justitie.

Voor wie?
Voor een ieder die te maken krijgt met het schrijven en controleren van een proces-verbaal.

Vooropleiding
HOvJ certificaat of studerend hiervoor.

De opleiding
IPOL geeft een praktische training die gegeven wordt door een HOvJ/proces-verbaal trainer die er in de dagelijkse praktijk er mee werkt. Tijdens deze ééndaagse training krijgen de HOvJ ‘s de meest actuele, duidelijke “tools” die ze in de dagelijkse praktijk één op één kunnen toepassen. In de opleiding wordt het volgende behandeld:

-    De chronologische opbouw van het proces-verbaal
-    Een juridisch juist proces-verbaal op maken en dit kunnen controleren
-    De beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
-    De actuele bevoegdheden in een proces-verbaal leren verantwoorden
-    De eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Diploma/certificaat IPOL
Certificaat van deelname

PE Punten HOvJ Politieacademie: 10 punten
Door het volgen/slagen voor deze eendaagse opleiding verzamelt u 10 punten in het 100 puntenstelsel/hercertificeringsexamen HOvJ