Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 2

Module 2 bejegening
In deze module komen delen van de oude module 4 Dienstverlening en Calamiteiten terug.
Deze module is een van de vier PHB modulen waarbij je jouw bevoegdheid na 5 jaar kunt verlengen.

Deze module bestaat uit de 3 casussen:
Casus 1 omgaan met calamiteit, waarbij de deelnemer getoetst wordt op balans, empathie en zakelijkheid
Casus 2 omgaan met weerstand, waarbij de deelnemer frustratie/emotionele en agressie kan de-escaleren.
Casus 3 dienstverlening, dit is een baliecasus waarbij de deelnemer met een ongeduldige, teleurgestelde of paniekerige klant te maken krijgt.

Bij casus 3 wordt de deelnemer getoetst op zeg wat u doet en doe wat u zegt. Denk daarbij ook aan de in te zetten ketenpartners.
Na het behalen van het Boa basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2 en 3. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de Boa worden verlengd.

Deze opleiding kun je ook op 2 manieren volgen.

  • Klassikaal of digitaal via Microsoft Teams.
  • Of op eigen tempo via onze ELO (digitaal).

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 1. Dit is een van de 4 modulen die afgelegd moet worden om de bevoegdheid na 5 jaar te verlengen.


Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3. 


De opleiding (klassikaal)
De opleiding wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring en voorbeelden vanuit de praktijk. IPOL heeft een hoog slagingspercentage.
De opleiding is gekoppeld aan onze gratis elektronische leeromgeving (ELO) waar filmpjes op staan zoals u op het examen bij ExTH zult krijgen.
Daarnaast kunt u ook gratis gebruik maken van de IPOL app een app met voldoende examenvragen en een mooie ondersteuning bij uw studie.

Het lesmateriaal bestaat driekwart uit praktijksimulaties die tijdens deze module geoefend worden.
Inhoud:

  • Communicatietechnieken, voor aanvang wordt er van u verwacht dat u dit gedeelte bestudeerd hebt, waarna dit in de cursus met praktische voorbeelden aangevuld wordt.
  • Omgaan met calamiteiten.
  • Weerstand kunnen de-escaleren.
  • Dienstverlening.

Tijdens deze module wordt het geleerde direct geoefend met een trainingsacteur.
Het lesboek is in samenwerking met de uitgever SDU ontwikkeld.

Examen
Dit praktijkexamen duurt 30 minuten. De deelnemer legt dit examen individueel af, waarbij elke deelnemer 3 casussen voorgelegd krijgt waarin hij of zij moet handelen met een acteur. Voordat de casussen beginnen, ontvangt de deelnemer een briefing. Elke casus heeft aparte exameneisen.

Examenkosten
Examen module 2: PHB Bejegening per persoon € 280,00 (Prijspeil 2024).

Aanvraag examens door IPOL € 19,50 per persoon
Dit examenonderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat ontvangt u van ExTH het certificaat Bejegening.

Filter
Start
Locatie
Duur
Duur van de opleiding
3 dagen (verdeeld over 3 weken)
Investering
€895,00
Locaties
Alkmaar, Rotterdam, Utrecht
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen