Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

APV en Milieu

Elke gemeente heeft een eigen APV die op gemeentelijk niveau is vastgesteld. Bij een APV gaat het om een plaatselijke verordening. Deze verordeningen gelden dus alleen voor de desbetreffende gemeente en kunnen per gemeente verschillen. De gemeenteraad stelt deze verordeningen op en de gemeentelijke Boa heeft als taak om op deze verordeningen te handhaven. In de APV worden voorschriften gegeven op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hierbij kunt u o.a. denken aan; hangjeugd, betaald parkeren, horeca-aangelegenheden en bescherming van het milieu.

Voor wie? 
Handhavers Openbare Ruimte

Vooropleiding
Boa

De opleiding
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • APV regelgeving
 • Afvalstoffenverordening
 • Andere relevante wetgeving (Wet Economische delicten/ Flora- en fauna wet)
 • Proces-verbaal en miniproces-verbaal
 • Bevoegdheden
 • Toezicht en opsporing
 • Strafrechtelijke handhaving
 • Bestuurlijke handhaving en bestuurlijke boete

Resultaten na de opleiding:

 • De cursus behandelt de regelgeving van de APV en gaat in op het toepassen van de ¬†afvalstoffenverordening in de praktijk.
 • Een miniproces-verbaal uitschrijven.
 • Een uitgebreider proces-verbaal opmaken.
 • De plaatselijke regels inpassen in de landelijke regelgeving.
 • U begrijpt relevantie en samenhang tussen de artikelen uit de APV en andere wetgeving of verordeningen.
 • Inzicht in de praktische handhaving van de regelgeving.
 • Inzicht in projectmatig werken.
 • Kennis van de verschillende vormen van (strafrechtelijke) afdoening.
 • Inzicht in bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.

Aantal deelnemers:
Opgave per groep van 8 tot 15 personen.

Examen:
N.v.t.

Diploma/certificaat:
certificaat

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen