Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Praktijkbegeleiders

Training Praktijkbegeleiding

Ons aanbod

Na de training is de praktijkbegeleider in staat om, vanuit een mentaal onafhankelijke mindset, te begeleiden op:

 • een grondhouding die spiegelt op de visie en kernwaarden van de organisatie waarvoor hij/zij werkzaam is
 • communicatievaardigheden
 • mentale kracht en weerbaarheid
 • basisvaardigheden die iemand start- en vakbekwaam maken


De training brengt een transitie teweeg, een geleidelijk proces van bewustwording en verandering.

De training bestaat uit

 • persoonlijk Leiderschap met DISC, 2 dagen
 • verbindende en geweldloze communicatie, begeleiden op mentale kracht en weerbaarheid, 2 dagen


Wat leert de deelnemer

 • sturen op houding en gedrag
  • creëren van een professionele grondhouding
  • mentaal onafhankelijk zijn
  • persoonlijk leiderschap
  • persoonlijke kernwaarden
 • de leerdoelen te onderzoeken en helder te maken
  • Wat is het doel van de begeleiding
  • Problemen, valkuilen herkennen, erkennen en bespreken
 • begeleidend te communiceren
  • Vanuit waarnemen, omschrijven en de behoefte verwoorden, leren om verbindend te communiceren


De training Praktijkbegeleiders

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor beginnend en meer ervaren medewerkers. De training biedt tools die nodig zijn om dagelijks studenten te begeleiden die stage komen lopen vanuit een ROC. Ook is het zeer geschikt voor medewerkers die nieuwe collega’s gaan inwerken of bepaalde skills aan andere collega’s aanleren. Bovendien scherpt de training bestaande communicatie vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

Na deelname aan de training is de cursist getraind in:

 • het begeleiden en ondersteunen van medewerkers
 • effectief communiceren
 • het verzorgen van een goede briefing en debriefing

Welk onderdeel zit niet in deze training:

 • organisatie en opleiding specifieke formulieren en feedback invullen, dit is per opleiding, school en organisatie verschillend.


De training kent diverse modules

 1. Persoonlijk Leiderschap zicht krijgen op het effect van eigen handelen als basis voor succes
  Sturing geven aan mensen gaat makkelijker en sneller als u sturing kunt geven aan jezelf. Dan weet u wat u inspireert, waar u energie van krijgt, hoe u anderen wil inspireren. U durft de verantwoordelijkheid te nemen en daarnaar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar u goed in bent en weten wat u minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat u belangrijk vindt in het leven én in uw werk. U hebt u interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. U weet wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig hebt. U motiveert en ontwikkelt uzelf. U verwezenlijkt uw doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en u ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap.
   
 2. De Stagebegeleider als spil in een diverse en inclusieve samenleving
  Een veilige en inclusieve omgeving begint bij jezelf

  De deelnemer wordt meegenomen in de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Het eigen beeld is daarin belangrijk. Eigen overtuigingen, meningen en aannames worden op een warme manier ter discussie gesteld. Daarnaast wordt de cursist bewust gemaakt van zijn of haar eigen plek in onze diverse samenleving. Culturele Intelligentie wordt gebruikt om conflicten en onbegrip zichtbaar te maken en professioneel aan te pakken.
   
 3. Sturing geven vanuit verbinding
  Sturing geven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van prestaties van anderen. Het kennen van de medewerkers en het vak is daarbij een essentiële basis. Dit vraagt van u dat u verbinding maakt met degene die u begeleid, de leidinggevende in de organisatie en naar de opleidende instantie toe.
  Het overbrengen van vorderingen en valkuilen draagt bij als sturing en weerbaarheid van degene die u begeleid.
  Het overbrengen van visie en verwachtingen, vraagt om expertise, ook als u het “even niet weet”.
  Het stellen van kaders en grenzen is ook een onderdeel van verbinden. Hiervoor gebruiken we de kennis van Geweldloze communicatie geschreven door Marshall Rosenberg:

  Geweldloze communicatie
  Communiceren doen we hele de dag. Verbaal en non-verbaal met elkaar, met onszelf. Dit gaan we leren, herkennen en toepassen.
  Wanneer is communicatie gewelddadig? Denk niet we hier spreken van geweld waarbij we elkaar opzettelijk willen raken. Nee, het gaat er hier om dat wij als mensen de communicatie geweld aan doen, omdat we spreken en luisteren in uitersten. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld “hier heb ik niks mee…” Kan best zijn dat u ergens aan twijfelt, maar “niks” is wellicht teveel gezegd.
  Of omdat wij te weinig vragen en luisteren zonder oordeel. “Waarom doet u dat zo?” Daar zit al een afkeurend oordeel in voor degene die de vraag moet ontvangen.
  Daar gaat geweldloze of verbindende communicatie over, elke deelnemer ontvangt hier een samenvatting van.
   
 4. Mentale weerbaarheid
  Wij trainen de deelnemer in mentale weerbaarheid op twee manieren.
  Dat ze zelf mentaal weerbaar zijn
  Dat ze een ander kunnen helpen mentaal weerbaar te worden.

  Dit deel van de training is op basis van het boek: Laat je niet gijzelen, door George Kohlrieser.

  Wanneer u als leider en coach effectief wilt zijn, is het belangrijk dat u uzelf niet teveel laat leiden door emoties. Emoties zijn belangrijk en geven gedachten, die vervolgens uw gevoel bepalen. Wanneer emoties zich teveel openbaren, bijvoorbeeld door een (negatieve) ervaring uit het verleden, kunnen zij u in de weg gaan zitten en u als leider tegenwerken dit noemen we “emotionele gijzeling”. In de training bieden wij handvatten u persoonlijke emotionele gijzeling te herkennen en er mee om te gaan.

Duur van de training

De training bestaat uit 4 dagen, 2 aan 2 met een tussentijd van 3 weken. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer kan na afloop van de training blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemer. Ook bestaat de mogelijkheid om een terugkomdag of opfris een half jaar later af te spreken.

8 - 10 personen
Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de training. Om een gegarandeerd resultaat te leveren, kan de groep niet groter zijn dan 10 deelnemers.

Locatie
Op een landelijke locatie in de provincie Utrecht.

Om kosten te besparen is het incompany. Indien u een groep heeft dan wordt de locatie bij u in de buurt gekozen

Duur van de opleiding
4 dagen
Investering
op te vragen