Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Opleiding Wet natuurbescherming

Door onze opleiding Wet Natuurbescherming voor handhavers te volgen bent u geheel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunt u deze toepassen, hiervoor een proces-verbaal schrijven en deze zaak bij de rechter verdedigen.

Voor wie?
Toezichthouders, Opsporingsambtenaren, Hulpofficieren van Justitie/taakaccenthouders Groene wetgeving, Beleidsmedewerkers handhaving, Vergunningverleners.

Vooropleiding
N.v.t. (MBO werk- en denkniveau) 

De opleiding
In een driedaagse interactieve training worden de onderwerpen uit de Wet natuurbescherming aan u aangeleerd met behulp van: de relevante wetgeving (dit kan als lesboek of digitaal worden verstrekt), een uitgebreide PowerPointpresentatie, casuïstiek praktijksimulaties en het behandelen van ingebrachte casuïstiek. Op de laatste dag wordt een rechtszaak voorbereid en gehouden waarin u als professional uw proces-verbaal mag verdedigen.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    wat betekent gebiedsbescherming
-    hoe worden soorten beschermd???
-    wat houdt schadebestrijding in
-    hoe is JACHT in de regelgeving opgenomen
-    hoe verhoudt de taak van de provincie zich tot de wet
-    wat is (de rol van) een gedragscode
-    welke middelen kun je tegen komen in het veld?
-    wat is BEWIJS en hoe kan dit worden verwerkt
-    zorgplicht, Toezicht, Opsporing en Verslaglegging

Het programma is zo opgezet dat deelnemers meedoen vanuit de eigen werkpraktijk

Diploma/certificaat
Certificaat van deelname

PE Punten HOvJ Politieacademie: 30 punten

Door het volgen/slagen voor deze driedaagse opleiding verzamelt u 30 punten in het 100 puntenstelsel/hercertificeringsexamen HOvJ