Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen
Kansspelen moeten veilig en eerlijk zijn. Er is veel aandacht voor de preventie tegen gokverslaving en het tegengaan van illegale kansspelen. De gemeente is, samen met de Kansspelautoriteit, verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wet op de kansspelen. Deze eendaagse cursus is bedoeld om de toezichthouders, veelal ook boa, in staat te stellen om deze gemeentelijke taak naar behoren uit te voeren. 

Voor wie?
Toezichthouders / boa’s 

Vooropleiding
Geen

De opleiding
Na afronding van deze cursus weet de cursist te benoemen:
•    Verschil in taak gemeenten / Kansspelautoriteit
•    Welke vormen van kansspelen er zijn
•    Welke vergunningen of meldingen daarvoor zijn vereist
•    Wat de voorwaarden voor afgifte van een vergunning zijn
•    Welke maatregelen een vergunninghouder moet treffen om verslaving te voorkomen
•    Hoe het toezicht c.q. opsporing op de naleving is geregeld
•    Welke bevoegdheden de cursist als toezichthouder en/of boa heeft
•    Wat de mogelijkheden zijn bij constatering van een overtreding
•    Hoe de Wet op de kansspelen in relatie staat tot andere wetgeving, zoals de Alcoholwet en Algemene plaatselijke verordening 

Examen
N.v.t.

Diploma / certificaat
Na het met voldoende inzet volgen van deze cursusdag ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.
 

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen