Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Uitstel invoering Omgevingswet

In mei heeft minister Ollongren overlegd met de diverse bestuurslagen over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Uit die overleggen blijkt dat men invoering van de wet op 1 januari 2022 niet verantwoord vindt. Een belangrijke reden daarvoor is dat het op poten zetten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gecompliceerder blijkt dan verwacht. Dit, samen met het inregelen en stabiel werkend krijgen van dit nieuwe systeem, stuitte op nogal wat problemen.

Wederom uitstel
Daarop heeft de minister eind mei een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin bepaalt de minister dat de wet per 1 juli 2022 in werking treedt. 
Dit is wederom een uitstel. Hopelijk dat op beoogde datum de wet inderdaad wordt ingevoerd. 

Enorme klus
Tot dit moment is er al een enorme hoeveelheid werk verricht door de diverse besturen in ons land. De wet kent een groot aantal vakgebieden. Dit gaat van bodem, water, lucht en chemie tot natuur en erfgoed. Alle toezichthouders op deze vakgebieden zullen bijscholing moeten volgen. Voor opsporingsambtenaren geldt hetzelfde. Het spreekt voor zich dat het ontwikkelen van lesmateriaal en cursussen een enorme klus is. Een werkelijk definitieve datum van invoering van de wet is daarvoor echt vereist. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het DSO-systeem is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen (per gemeente) en onderdelen van de landelijke voorziening.
Een onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket. Dit is een digitaal systeem waar initiatiefnemers en betrokkenen kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het is de centrale plaats waar alle digitale informatie daarover samen komt. 

De mogelijkheden in DSO zijn:

De documenten die daar de basis voor vormen zitten in dat DSO. Dat zijn bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het gemeentelijk omgevingsplan, de waterschapsverordening etc. 

Uiterst complex systeem
De bedoeling is dat een geïnteresseerde op de digitale kaart een plaats kan aanklikken. Hij kan dan inzien welke regels daar van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: iemand wil een boom in zijn tuin kappen. In DSO kan hij dan meteen zien of dit mag en de voorwaarden bekijken die daar gelden. Maar ook de boa kan op die manier informatie vergaren. 

Het moge duidelijk zijn dat het DSO een uiterst complex systeem is. Dit is dan ook de hoofdoorzaak van het uitstel van invoering van de wet.