Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Nieuwe Omgevingswet

Tekst: Henk van Hoevelakenimage.png

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, treedt op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten en vervangt 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen. Sinds de invoering van de Grondwet in 1848 onderging geen enkele wet een ingrijpender herziening.

Alle artikelen die iets over de fysieke leefomgeving regelen verdwijnen. Dat geldt ook voor de APV, de Keur en alle andere verordeningen van gemeenten en provincies.

Wetten die (bijna) helemaal verdwijnen zijn onder andere:

 

Deelgebieden

Het totaal aantal regels vermindert. Toch is de nieuwe Omgevingswet met haar vier Algemene Maatregelen van Bestuur veelomvattend, als gevolg van het uitgebreide domein waarin zij voorziet.

Elke boa of desbetreffende functionaris zal zich in zijn deelgebied moeten specialiseren. Dat is geen probleem: ook de huidige milieu- en andere omgevingswetgeving is door niemand meer in zijn geheel te overzien.

 

Vooral bestuurlijke gevolgen

Een van de grote veranderingen is de insteek van de wet: van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Met name op het bestuurlijke vlak heeft dit gevolgen.

Voor de strafrechtelijke handhaving zal dit minder betekenis hebben. Het verontreinigen van water of bodem blijft wel een misdrijf. Overleg is dan minder aan de orde.
Meer informatie vindt u op de site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

De komende weken/maanden/ dit jaar behandelt Ipol de meest voorkomende nieuwe regelingen in de Omgevingswet. Dus hou onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief als u niets wilt missen!

 

Klik hier voor de opleiding.