Training - Wet Natuurbescherming voor handhavers

Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Dit heeft voor handhavers en toezichthouders vergaande gevolgen.

 

Doelgroep :

Toezichthouders, Opsporingsambtenaren, Beleidsmedewerkers handhaving, Vergunningverleners

Doel opleiding:

Door onze opleiding Wet Natuurbescherming voor handhavers te volgen bent u geheel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunt u deze toepassen, hiervoor een proces-verbaal schrijven en deze zaak bij de rechter verdedigen.

Opleiding, werkwijze en Inhoud:

In een driedaagse interactieve training worden de onderwerpen uit de Wet natuurbescherming aan u aangeleerd met behulp van: de relevante wetgeving, dit kan als lesboek of digitaal worden verstrekt , een uitgebreide PowerPointpresentatie, casuïstiek praktijksimulaties en het behandelen van ingebrachte casuïstiek. Op de laatste dag wordt een rechtszaak voorbereid en gehouden waarin u als professional uw proces-verbaal mag verdedigen.

Onderwerpen:

Wat betekent gebiedsbescherming

Hoe worden soorten beschermd

Wat houdt schadebestrijding in

Hoe is JACHT in de regelgeving opgenomen

Hoe verhoudt de taak van de provincie zich tot de wet

Wat is de rol van een gedragscode

Welke middelen kun je tegen komen in het veld

Wat is BEWIJS en hoe kan dit worden verwerkt

Handhaving : Zorgplicht, Toezicht, Opsporing en Verslaglegging

Interactief : Het programma is zo opgezet dat deelnemers meedoen vanuit de eigen werkpraktijk

Niveau:

MBO werk- en denkniveau 

Duur:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Maximaal 16