Training - Verhoor (Professioneel) Recherche

Het kan zijn dat de Basistraining Verhoortraining Recherche onvoldoende is. Grotere, complexe of zaken van groot belang kunnen er toe leiden dat er meer en diepere onderzoeken en dus ook verhoor noodzakelijk is.

Instapniveau: 
De cursist moet de Cursus Algemeen Rechercheur dan wel de Basistraining Verhoor Recherche met goed gevolg hebben afgerond.

Doel: dieper op de materie en het verhoor ingaan. Meer “boven water” halen dan er ogenschijnlijk inzit.

Inhoud
Communicatie in verhoor
Druk opbouwen en afbouwen
Luisterniveaus
Samenvatten en parafraseren
Vragen stellen en doorvragen
Persoonlijk actieplan in verband met eigen valkuilen
IPOL maakt tijdens deze cursus gebruik van professionele en ervaren acteurs ook zijn de trainers zijn ervaren en over het algemeen ex-rechercheur van recherche.

De cursist kan
Onder druk een verdachte professioneel verhoren
Eigen valkuilen benoemen en hiermee omgaan

De cursist heeft
Een professionele acteur verhoord als verdachte van een misdrijf

Cursusduur:
2 dagen of 3 dagen inclusief video verhoortraining. 

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 personen