Training - Overvaltraining

Medewerkers binnen een aantal branches van het bedrijfsleven worden steeds meer geconfronteerd met overvallen tijdens hun werk. Om er zo goed mogelijk uit te komen (zonder fysiek letsel of erger) is praktische training onontbeerlijk. Hoe kun je in alle spanning en stress van een overvalsituatie ook nog proberen om een goed beeld van de dader(s) te krijgen in verband met latere mogelijke opsporing?

Doel: de cursist is mentaal en fysiek weerbaar in een overvalsituatie op het werk, waardoor hij / zij deze situatie goed kan doorkomen en ook een signalement van de dader(s) kan doorgeven ter opsporing.

Inhoud

Het toepassen van ademhalingstechnieken

Omgaan met stresssituaties

Aanleren van observatietechnieken

De-escalerend optreden

Slachtofferopvang en nazorg

Bewustwording kwetsbaarheid en weerbaarheid

Zelfverdediging/handelend optreden 

De cursist kent:

Eigen reacties en spanningen

De opvallende gedragingen van personen en weet daar professioneel op te reageren 

De cursist heeft:

Vaardigheden geleerd om de-escalerend op te treden

Een vaardigheid aangeleerd om met stresssituaties om te gaan

Beschikking over effectieve observatie technieken 

Cursusduur:

Mentale training: 2 dagen (in overleg aan te passen)

Fysieke training: 1 dag (in overleg aan te passen)

Deze cursus wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer fysieke weerbaarheid eventueel ondersteund door assistent(acteur).

Aantal dagen

3 dagen 

Aantal deelnemers:

8 tot 12 personen