Training - Operationeel leidinggeven

Operationeel leidinggevenden zijn de spil in elk bedrijf. Zij vertalen beleid en doelstellingen naar operationeel werk. Dat vraagt nogal wat. Duidelijk een standpunt innemen, beslissingen niet onnodig uitstellen, knopen doorhakken als de situatie dat vraagt, verantwoording afleggen over genomen besluiten of een besluit terugdraaien als blijkt dat er iets anders nodig is. Om dit langdurig te kunnen doen, moet je in verbinding zijn met de werknemers om hen effectief te kunnen be´nvloeden. Mensenkennis, coachvaardigheid en sterk communicatief zijn hierbij een must. Kortom, wanneer je succesvol wilt zijn als operationeel leider ben in verbinding met je omgeving en je mensen. Je verstaat de kunst professioneel, pittig en prettig leiding te geven.

Doelgroep:

Deze leergang is bedoeld voor beginnend en meer ervaren operationeel leidinggevenden. De leergang biedt alle tools die nodig zijn om dagelijks leiding en sturing te geven aan elk werkproces, zowel in de profit als non-profit sector. Bovendien scherpt de leergang bestaande vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

Inhoud:

 • Theorie over persoonlijk leiderschap

• Persoonlijke drijfveren en kwaliteiten kennen

• Om te gaan met persoonlijke dilemma’s (Thomas Kilmann)

• Moeilijke fasen te plaatsen

• Zijn eigen persoonlijkheidsprofiel kennen en die van anderen te herkennen

• Hoe hij in verbinding komt met zijn medewerkers

• Wat nodig is om op samenwerking te komen

• Hoe communicatie tussen mensen werkt

• Effectief te communiceren

• Spelen met diverse leiderschapsstijlen

• De fasen van teamontwikkeling

• Onderzoeken en herkennen in welke ontwikkelfase het eigen team zich bevindt

• Ontwikkelmethoden om het team op vooruitgang te brengen

• Om te gaan met groepsdynamica en weerstand 

Resultaten na de opleiding:

Na het volgen van deze opleiding:

· Heeft de deelnemer zicht op het hoe en waarom van zijn of haar eigen handelen. De deelnemer kent zijn persoonlijke drijfveren en leidende principes. Vanuit zicht op eigen kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken weet de deelnemer in verbinding te komen met zijn of haar medewerkers en van daaruit te sturen op het proces, resultaat en gedrag van medewerkers.

· Heeft de deelnemer nieuwe vaardigheden die helpen bij effectief communiceren en te weten wat er leeft en speelt in de werkomgeving en de medewerkers. Van daaruit heeft de deelnemer geleerd vanuit verbinding te beïnvloeden en op een prettige manier zijn leiderschap stevig weg te zetten.

· Heeft de deelnemer inzichten verworven over het functioneren van teams en hoe hij of zij een team effectiever kan maken. Daardoor komt het team op vooruitgang en worden resultaten makkelijker behaald. De deelnemer weet een fijne werkomgeving te creëren, waar medewerkers zich veilig en content voelen.

 

Duur van de opleiding:

Deze opleiding kent 3 modules, die worden verdeeld over 4 maanden. Elke module is verdeeld in een 2-daagse (5 dagdelen met overnachting) en een verdiepingsdag. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer(s) kan na afloop van de opleiding blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemers. 

De 3 modules:

• Persoonlijk Leiderschap

• Leiding geven aan mensen

• Leiding geven aan teams 

Persoonlijk Leiderschap, zicht op het effect van eigen handelen als basis voor succes

Leiding geven aan mensen gaat makkelijker als je leiding kunt geven aan jezelf. Dan weet je wat je inspireert, waar je energie van krijgt, hoe je anderen wilt inspireren. Je durft de verantwoordelijkheid te nemen en daar naar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar je goed in bent en weten wat je minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat jij belangrijk vindt in het leven én in je werk. Je hebt je interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. Je weet wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je motiveert en ontwikkelt jezelf. Je verwezenlijkt je doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en je ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap. 

Leiding geven aan mensen, beïnvloeden vanuit verbinding

Leidinggeven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van prestaties van anderen. Als goede leidinggevende weet je wat er op de werkvloer speelt. Je kent het vak en de mensen die het voor je uitvoeren. Je reageert alert op de vraagstukken die zich aandienen. Daarnaast ben je een luisterend oor in geval van problemen. Je creëert een omgeving waarin jouw team tot het uiterste gaat. Dit vraagt van jou dat je verbinding maakt met je medewerkers en van daaruit je invloed laat werken. Je brengt je visie en verwachtingen over, vraagt om expertise als je het “even niet te weet”. Maar je geeft ook kaders aan en stelt grenzen. Alles om gezamenlijk met plezier tot prestaties te komen. Jouw team doet de juiste dingen goed en heeft een waardevolle kwaliteit van leven op het werk. 

Leiding geven aan teams, breng de groep naar vooruitgang

De ontwikkeling van elke organisatie valt of staat met de ontwikkeldynamiek die men samen tot stand brengt. Teams - en de verbindingen tussen teams - vormen het fundament van de een organisatie. Het beïnvloeden van deze dynamiek in een team vraagt om het aansluiten bij de fase van ontwikkeling waarin een team zich bevindt. Vanuit deze aansluiting kan een volgende stap worden gezet in de zone van naaste ontwikkeling. Er bestaan verschillende manieren van kijken die kunnen worden gebruikt om binnen een organisatie het gesprek te voeren over het ontwikkelstadium van een (uitvoerend) team. Op basis hiervan kan worden gezocht naar hefbomen om beweging te creëren. Op weg naar beter samenspel en beter werk dan gisteren.

Aantal deelnemers:

8 personen. Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de leergang 

Prijs van de opleiding:

€ 1750,00 per module per persoon

De totale opleiding van drie modules € 5250,00 per persoon 

Examen:

Eindgesprek met trainer en een ‘Position paper’ waarin de deelnemer de:

- persoonlijk gezette stappen beschrijft

- behandelde onderwerpen

- feedback van de trainer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dankzij deze training heb ik mezelf nog beter leren kennen en ben ik mij er bewuster van geworden welke invloed ik op anderen heb en kán hebben”. Kim, operationeel expert bij Landelijke Eenheid

  • “De training Operationeel Leidinggeven heeft mij niet alleen als leidinggevende gevormd maar ook als persoon. Het heeft mij geholpen veel beter in verbinding te komen met mijn medewerkers. Ik ben nu in staat moeilijke gesprekken op een waardige en betekenisvolle manier te voeren”. Michael, operationeel expert Landelijke Eenheid

  • “De training Operationeel Leidinggeven is een “must” voor een ieder die zichzelf en zijn/ haar team wil ontwikkelen”. Herman, brigadier rechercheondersteuning Landelijke Eenheid

  • “Voor mij persoonlijk heeft de training ervoor gezorgd dat ik, als beginnend leidinggevende, kennis heb mogen maken met de verschillende invalshoeken van operationeel leidinggeven. In die zin heeft het mij daadwerkelijk richting gegeven en mij, nog meer, getriggerd om mijzelf te verdiepen en verder te ontwikkelen als leider”. Teun, operationeel expert rechercheondersteuning Landelijke Eenheid

  • “Deze training heeft mij geholpen mezelf als leider richting te geven”. Peter, operationeel expert Landelijke Recherche