Training - Omgaan met Verslaafden

In klantcontacten krijgen gemeenten en instellingen steeds vaker te maken met mensen die verslaafd zijn (drugs, alcohol etc) en psychiatrisch gedrag vertonen. Hoe herken je als medewerker mensen met psychische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen? Veel verslaafden hebben ook een psychiatrisch verleden. Als mensen onder invloed zijn van drugs, hoe herken je dat en hoe treed je adequaat op?

Doel:
De cursist heeft kennis van en inzicht in het herkennen van het gedrag van drugs- en alcoholverslaafden, alsmede psychiatrische patronen.
De cursist kan daardoor in zijn of haar werk als handhaver of in klantcontacten (bijvoorbeeld bij een woningcorporatie) adequaat reageren op het gedrag, zodat de-escalatie of anderszins effectief handelen in een vervelende situatie het gevolg kan zijn.

Inhoud
In onze nieuwe training Omgaan met Verslaafden komen al deze aspecten aan de orde. Er wordt ingegaan op verslaving, stemmingen en psychosen. Ook enkele persoonlijkheidsstoornissen zoals antisociaal, Borderline en narcisme worden behandeld, er wordt vooral getraind op het goed en veilig kunnen communiceren met deze mensen in een contactsituatie op straat (bij Handhaving) of bijvoorbeeld bij een woningcorporatie.

Het DISC-Persoonlijkheids- en Agressieprofiel loopt als een rode draad door de training en laat de cursist zijn of haar sterke kanten en valkuilen zien in een situatie van contact met verslaafden en psychiatrische personen. Hoe adequaat handelen wordt uitgebreid "op de eigen persoon" getraind. Ook vindt er training plaats in het herkennen van drugs en omgaan met de Opiumwet.

De cursist kent 
De verschillende gedragingen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
Gedragsherkenning van drugs- en alcoholverslaafden en kent de juiste strategie om deëscalatie in een gesprek met vervelend cq storend gedrag toe te passen, alsmede de eigen veiligheid te waarborgen.

De cursist heeft: 
Kennis van en ervaring opgedaan middels het werken met een acteur in situaties waarin adequaat moet worden opgetreden in situaties van vervelend cq agressief gedrag van verslaafden 

Cursusduur:
6 dagdelen waarvan 2 dagdelen met een acteur. 

Aantal deelnemers
8 - 10 personen