Training - Omgaan met Forensische cliŽnten

Uw medewerkers hebben behoefte aan meer informatie over de doelgroep forensische cliŽnten, het ontwikkelen van visie op aanpak, normalisatie. Ook handelingsvaardigheid en dienstsamenstelling zal aan de orde worden gesteld. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de open communicatie en feedback van de teamleden. Tenslotte zal er ook aandacht worden gegeven aan het omgaan met veranderingen in de zorg, alsmede zal er een plan van aanpak worden opgesteld van hoe nu naar beter.

Inhoud 

Gezien de specifieke doelgroep van forensische cliënten, zal één van de trainers een psycholoog/trainer zijn.

In de onderstaande werkwijze is de cursus per dagdeel uitgewerkt.

Deze Teamtraining is opgebouwd uit 4 dagdelen, 2 dagen achtereenvolgend. 

Dagdeel 1 (dag 1)

•  Introductie deelnemers / voorstelronde en training-overview

Wie ben je?
Wat is jouw visie op de forensische doelgroep?
Wat heb jij als kwaliteit te bieden aan dit team?
Wat vind je lastig?
Van wie van je collega’s zou je dat het liefst willen leren?
Wat zie je in het team vaak misgaan?
Waarbij zou jij het team kunnen helpen?

Dit dagdeel zal op een creatieve interactieve wijze, met spel en tekenvormen worden gerealiseerd.

Dagdeel 2 (dag 1)

•  “Handelingsvaardigheid”

Waar ligt de persoonlijke en professionele grens?
Bespreken DISC-Gedragsprofielen
Teamtraining
Teamrollen, dienstsamenstelling en taakverdeling
Hoe handelt een collega?
Handelingsdurf
Evaluatie Trainingsdag 1
Afronding

Dit dagdeel zal ook op een creatieve interactieve wijze met oa spel worden gerealiseerd.

Dagdeel 3 (Dag 2)

Intro Psychopathologie: de meest voorkomende ziektebeelden bij forensische cliënten en in welk gedrag uit zich dit.
De impact hiervan op de woonomgeving
Basisvoorwaarden voor effectieve uitvoering van de zorgplannen
Interactief deel
Welke “Golden Rules” kunnen we als team bedenken en hoe borgen we als team ons hieraan te houden!
Hoe zorgen we ervoor dat wij zelf niet besmet worden door de co morbiditeit van de doelgroep?
Hoe blijven we als team en teamleden mentaal gezond? 

Dagdeel 4 (Dag 2)

Open communicatie in het team
Het geven van feedback / aanspreekcultuur
Het constructief oplossen van conflicten
Angstworkshop
Plan van aanpak
Evaluatie en afronding. 

Aantal cursusdagen

4 dagdelen (2 opvolgende dagen)

Aantal cursisten

Minimaal 8 maximaal 12 personen