Training - Het persoonlijkheidsprofiel DISC

Bereik de beste resultaten zowel voor uw werk als persoonlijk leven met DISC persoonlijkheidstraining. We werken al jaren met de DISC, ook internationaal. De test is in vele talen over de wereld beschikbaar. Het prachtige van de DISC is dat de cursist zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen gedrag gaat begrijpen. Hij ziet zijn sterke en minder sterke kanten en leert ook dat je bepaalde persoonseigenschappen op verschillende momenten anders kunt inzetten. In een crisissituatie reageer je anders dan in een zeer relaxte setting. De test geeft ook inzicht in stressfactoren. Daarnaast ziet de cursist dat zijn gedrag impact heeft op anderen. Spanningen in teams bijvoorbeeld zijn hierdoor vrij snel te analyseren. We reiken ook oplossingen aan om spanning te verminderen.

Doel: de DISC is voor en door iedereen te gebruiken: voor elk opleidingsniveau begrijpelijk en duidelijk. Het helpt om zichzelf beter te leren kennen èn hun omgeving en kunnen daardoor nog beter in het leven staan.

Inhoud
Ontdekkingsstappen
In deze basistrainingsdag DISC worden 7 ontdekkingsstappen met de cursisten doorgenomen.
Stap 1: Grondbeginselen van gedrag op basis van 4 gedragsdimensies: dominant, invloed, stabiel en consciëntieus.
Stap 2: Extern zelfbeeld; je dagelijkse uitdaging om je aan te passen aan verwachtingen en vereisten.
Stap 3: Intern zelfbeeld; de persoonlijke overtuigingen, kernpersoonlijkheid èn stressprofiel van de individuele cursist.
Stap 4: Geïntegreerd zelfbeeld; persoonlijke mix van gedragstendensen en het ontwikkelen van strategieën voor succes. De diverse DISC-profielen zullen per deelnemer uitgebreid worden behandeld.
Stap 5: Stresspotentieel en stresscheck bij de individuele deelnemer.
Stap 6: werk dat het beste bij uw profiel past
Stap 7: Samenwerken met collega’s; benadering van taken, werkwijzen van collega’s met andere
DISC-profielen en samenstelling van effectieve teams. 

De cursist leert
De sterke kanten van de persoonlijkheid en de keerzijden van het voorkeursgedrag, deze worden benoemd/ontdekt. Hierdoor zijn mensen in staat om efficiënter te worden. 

Meer in staat zijn om een bewust standpunt in te nemen en beter over zichzelf na te denken.
Meer flexibel zijn en actief vorm geven aan de manier waarop men met anderen communiceert.
Gedragingen die eerder niet benoemd konden worden, krijgen nu een naam, waardoor het mogelijk wordt om gewenste gedragsveranderingen te trainen.
De medewerkers spreken allemaal dezelfde taal en leren elkaar feedback geven
De juiste plek binnen het werk te vinden en de juiste richting te ontwikkelen die bij zijn of haar persoonlijkheid past.

Cursusduur:
2 dagdelen

Aantal deelnemers:
8 tot 15 personen

 

Overige mogelijkheden met het DISC persoonsprofiel

Organisaties kunnen worden geholpen dmv de DISC om de juiste persoon te zoeken met een specifiek persoonlijkheidsprofiel en zo het team te versterken. De DISC teamsamenvatting laat de lacunes in een team zien aan persoonlijke sterkten. Daarna kun je specifiek daarvoor gaan werven. 

De DISC kent ook het Functieprofiel om de beste plek te vinden die bij die persoon past, of te kijken wie de beste voor een bepaalde functie is.

De DISC is ook te gebruiken in verkooptraining of bij telefoonafhandeling: hoe benader je iemand met een ander profiel? Het gedrag van de ander herkennen en daar op adequate en juiste wijze mee omgaan, daarin helpt de DISC.

Ook binnen relaties, zowel privé (huwelijk bijv) of in de samenwerking tussen collega's is er het DISC Partner Profile, dat haarfijn laat zien hoe 2 mensen samenwerken, waar de bottlenecks kunnen liggen èn waar oplossingen liggen voor een optimale samenwerking.

De DISC Intendo helpt om gericht leerdoelen op het gebied van de persoonlijkheid uit te werken en praktisch te vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid.

Bij agressietraining helpt DISC de cursist om in te zien hoe hij/zij zelf reageert op een bepaalde situatie, maar ook hoe een ander kan reageren. De DISC helpt ook om het inschattend vermogen hierin te vergroten. Agressie kan op die manier nog beter worden aangepakt.

De DISC wordt ook gebruikt in persoonlijke coaching van medewerkers. 

 

Training DISC in gezinnen

Instapniveau:

De deelnemer heeft de DISC basistraining doorlopen, kent het eigen DISC profiel en heeft ervaring in het werkveld.

Tijdens deze training is voor ambulante teams die werken in de zorg voor gezinnen en moeten handelen in het geval van zorgmijding.

De ervaring van de deelnemers staat centraal bij het aanreiken en de verwerking van de aangereikte tools.

Doel:

U verwerft hier nieuwe tools, die een effectieve hulpverlening realiseren gericht op normalisatie. Het gaat om repertoireverbreding van de deelnemers.

Inhoud

De training richt zich op het verdiepen en verbreden van de toepassing van de DISC vaardigheden van de deelnemers in de hulpverlening aan gezinnen. Zij krijgen tools aangereikt om gericht te werken aan het zelfbeeld van het kind en de ouders, het onderkennen van verschillen als gegeven en het onderkennen van de gevolgen van eigen gedrag en van dat van anderen.

De cursist leert:

Het bespreekbaar maken van gedrag en de gevolgen ervan

Het kind ontdekt de eigen gedragsvoorkeuren

Iedereen is anders: accepteren van verschillen

Werken aan het zelfbeeld

Het sturen op gedrag

Problemen bespreken: het diagnostisch gesprek

Duur:

2 dagdelen (SBU 20 uren)

Toetsing:

De deelnemers passen de nieuwe tools toe in de praktijk aan de hand van een file uit een caseload. Ze maken een reflectieverslag over hun ervaringen en presenteren de uitkomsten hiervan aan de eigen manager.

Aantal deelnemers:

Maximaal 8 deelnemers