Training - Explosieve Veiligheid

In de huidige samenleving waar we te maken kunnen krijgen met aanslagen en dreigingen van aanslagen is het van belang dat organisaties de juiste beslissingen nemen om “onnodige” onrust te voorkomen en de aanwezige “dreiging” op een juiste manier te analyseren en passende maatregelen te nemen. We zien vaak dat organisaties te maken kunnen krijgen met verdachte zendingen, zoals brieven met poeder vaak zijn dit zogenaamde “retour to sender” brieven zoals ze worden genoemd in het vakjargon van o.a. de politieorganisatie. Deze zijn vaak voorzien van drugs en niet met de bekende vullingen antrax of andere biologische stoffen.. De aanpak is in beginsel identiek en kan veel onrust in een organisatie veroorzaken. Een juiste analyse kan u helpen deze onrust te beperken. Bommeldingen Hoe is een organisatie hier op voorbereid en kunnen we deze behandelen op een manier zodat veiligheid blijft gegarandeerd en de bedrijfsvoering niet onnodig wordt verstoort door deze dreiging. Postpakketen met explosieven, hoe herken je ze en wat moet je doen om de situatie veilig en beheersbaar te houden.

Doelgroep:

Organisaties betrokken bij veiligheidsvraagstukken zoals dreiging met explosieven of een ieder die te maken kan krijgen met dreigingen zoals hierboven vermeld.

Verantwoordelijke veiligheidsfunctionarissen van de overheid, zoals Brandweermedewerkers, Defensie personeel beveiligingsmedewerkers, bedrijfshulpverleners (BHV),

Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemers is het mogelijk om een training gericht specifiek gericht op uw bedrijfsactiviteiten dit geeft u de mogelijkheid om adequaat te handelen in dreiging situaties die specifiek zijn in uw branche.

 

Inhoud:

De analyse van de dreiging

Bommeldingen algemeen

Verdachte postpakketen

Dreiging met explosieven

Het herkennen van Explosieven en de werking en opbouw van een IED

Ontstekingsmethoden van explosieven

Procedures en verantwoordelijkheden bij het aantreffen van een verdacht object

Ontruiming en verschillende zoekmethoden

Voorbeelden uit de praktijk

 

 

Resultaten na de opleiding:

Zo effectief en veilig mogelijk bovenstaande situaties te analyseren en op de juiste wijze deze af te handelen. De deelnemer kent de procedures die nodig zijn bij een overdracht aan de hulpdiensten of gespecialiseerde instanties.

De deelnemer leert de opgedane kennis, toe te passen in praktijksimulaties.

De deelnemer kan zodoende onnodige onrust binnen een organisatie bepreken en kan op een veilige manier omgaan met de diverse verdachte objecten en verdachte situaties binnen een organisatie.

Daarnaast leert de deelnemer het herkennen van explosieven en de opbouw van een IED, de effecten van deze explosieven en de diverse ontsteking methodes. De deelnemer kan na deze training de juiste beschermende en veiligheidsmaatregelen nemen en zodoende een negatieve publiciteit, materiële en/of een financiële schade voorkomen

 

Duur van de opleiding:

Training Explosieve Veiligheid totaal 1 dag

Waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk

 

Trainer:

U krijgt instructie van een ervaren Team Leider Explosieven Veiligheid, die al jaren actief is op het gebied van CBRNe en u uit de praktijk diverse voorbeelden kan geven.

 

Aantal deelnemers:

Maximaal 15 deelnemers

 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

 

Examen:

Niet van toepassing