Training - Agressie en Weerbaarheid (met DISC persoonlijkheidsprofiel)

We hebben in ons dagelijks leven steeds meer te maken met allerlei vormen van agressie en vervelend gedrag. We merken dat in het verkeer, in de supermarkt, op het sportveld en ook in ons dagelijks werk. Als u veel contacten met klanten heeft doordat u werkzaam bent in een bedrijf, horeca, de zorgsector, woningcorporatie, openbaar vervoer of in een functie waarin u anderen moet controleren of anderszins klantcontacten heeft, zult u dit waarschijnlijk met enige regelmaat meemaken. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat door op een goede manier handelend op te treden, de agressie of weerstand in de meeste gevallen bij de ander weer terugloopt. U kunt een situatie laten de-escaleren. Of tegenovergesteld, door een verkeerde reactie de boel laten ploffen. De meest voorkomende vorm die wij tegenkomen is frustratieagressie. In veel gevallen veroorzaakt door een gevoel van onmacht bij de ander.

Persolog DISC-Gedragsprofiel
In onze cursus maken we door middel van het Persolog DISC-Gedragsprofiel (dit is geen psychologische test) uw eigen gedrag en dat van uw eventuele medewerkers inzichtelijk. DISC staat voor de gedragingen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens heeft deze 4 gedragsdimensies in zijn of haar persoonlijkheid, alleen de mate waarin de verschillende dimensies voorkomen, bepaalt ons gedrag in allerlei situaties. Met DISC wordt ook stressgedrag helder gemaakt. U leert ook een andere persoon in te schatten dmv DISC. Bepaalde personen hebben nu eenmaal specifieke benadering nodig in een vervelende situatie. U leert ook met wat voor soort agressie u te maken heeft en de vorm van gedrag: excuses, kritiek op het beleid en de regels of de frontale verbale aanval op u persoonlijk. Efficiënt de-escaleren is hierin van groot belang. We trainen dit intensief in simulaties met een acteur die nauw aansluiten bij uw persoonlijkheid en praktijk of de praktijk van uw bedrijf c.q. organisatie.

Inhoud
• Omgaan met soorten agressie en weerstanden
• Herkennen eigen gedrag en het gedrag van de ander naar aanleiding van het Persolog-DISC-Gedragsprofiel
• Escalerende en de-escalerende communicatie en agressie
• Omgaan met kritiek en uitvluchten
• Instrumenten tot bewustwording en zelfverbetering
• Interculturele communicatie
• Praktijksimulaties en rollenspellen met een acteur
• Het organisatie- en/of bedrijfsbeleid vwb agressie is geïmplementeerd
• Een Agressieprotocol kan in overleg met de klant worden samengesteld en in de cursus worden behandeld
• Indien gewenst kan ook worden getraind op aangifte doen en het wetstechnische gedeelte daarvan
• Indien gewenst kan het inrichten van de werkplek worden behandeld
• Het trainingsboek Persolog- Agressieprofiel (uitgegeven door IPOL BV en Persolog International) wordt in de training door de cursisten gebruikt

De cursist kent: 
• Zijn eigen gedrag n.a.v. het Persolog-DISC-Gedragsprofiel
• Zijn eigen reacties, spanningen en gedrag in een stresssituatie nav DISC
• De verschillende soorten agressie en weet in een kritische situatie of conflict daarop professioneel en de-escalerend te reageren d.m.v. gesprekstechnieken, bijvoorbeeld in een bekeuringsgesprek, een corrigerend gesprek en een Slecht Nieuws-gesprek, of specifiek geënt op een situatie in uw bedrijf c.q. organisatie.
• Het gedrag van een ander, kan hierdoor een inschatting maken vanuit de kennis van DISC hoe het best op het gedrag en persoonlijkheid van de ander (agressief persoon) te reageren

De cursist heeft:
• De kennis en vaardigheid om vervelende en dreigende situaties voortijdig in te kunnen schatten
• De kennis en vaardigheid om het ABCD-reactietype van een ander te herkennen en daarop adequaat in te spelen (A: zeurgedrag, B: kritiek op het beleid c.q. de regels, C: kritiek op de persoon, D: driegen naar de persoon)
• Vaardigheden geleerd om in voorkomend geval fysieke agressie te voorkomen
• Inzicht in gedrag van verschillende persoonlijkheden n.a.v. DISC
• De basisvaardigheid aangeleerd om een ander n.a.v. zijn / haar gedrag in te schatten, zich eventueel te kunnen verdedigen en veilig te kunnen afronden.
• Met een professionele acteur geoefend in verschillende situaties, waarbij nauwkeurig wordt aangesloten bij de sterke kanten en leerpunten van de cursist. Er wordt dus "persoonlijk maatwerk" geleverd, dat ook in het werkboek bij een persoonlijk actieplan wordt verwerkt.

Cursusduur:
Korte theoretische en praktische training 2 dagen (inclusief 1 dag DISC Persoonlijkheidsprofiel, dus totaal 4 dagdelen)
Fysieke training 1 dag. Kan als optie worden toegevoegd.

Aantal deelnemers:
8 tot 10 personen