Training - Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven

Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven voor BOA’s in alle domeinen Dit is een individuele training op afstand en is bestemd voor BOA’s die moeite hebben met proces-verbaal schrijven.

Werkwijze:

De deelnemer ontvangt een cursusboek dat doorgelezen dient te worden. De deelnemer krijgt een vaste docent toegewezen die het gemaakte PV beoordeeld en voorziet van commentaar. Pv’s worden op A-4 formaat met de standaard marges in Verdana 10 opgemaakt

Inhoud lesboek:

- de chronologische opbouw van het proces-verbaal
- een juridisch juist proces verbaal op te maken
- de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
- de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
- de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren die voor hun domein het juiste PV willen leren schrijven

Werkwijze

De boa die zich als cursist aanmeldt:

- overlegt vooraf via de mail welke soort pv’s hij wil inzenden

- maakt duidelijk of de noodzaak bestaat tot correctie van bijlagen

- de docent is daarmee akkoord of er blijkt een beletsel

- de cursist mailt zijn pv als Word document aan de docent

- de docent geeft binnen een week commentaar

De docent corrigeert op technische eisen van het pv, op correct Nederlands, wijst op fouten/tekortkomen. En verbetert waar nodig de formulering.

In overleg kan besloten worden of een volgend pv ter correctie ingediend wordt en wat voor soort pv dat moet zijn.

Indien de deelnemer echte pv’s ter correctie aanbied dan dienen deze geanonimiseerd te zijn.

De docent bericht dan hoe lang de correctie maximaal duurt

Het eerste ingezonden pv dient maximaal 3 A4-tjes van omvang te zijn. Dit pv wordt geëvalueerd, waarna wederzijds besloten wordt of en zo ja hoe wordt verdergegaan.

 

Investering

De prijs voor deze training wordt naast de prijs per boek, per pagina van een gecorrigeerd pv berekend.

Een Syllabus met theorie, wetgeving en voorbeeld pv’s kost € 26,50

Corrigeren van een pv per bladzijde (A4 formaat) kost € 12,00 (BTW vrij)