Training - Communicatie op straat

De cursist kent:
Wanneer u werkt als handhaver (BOA) dan is de straat hoofdzakelijk uw werkterrein. De straat is een afspiegeling van de maatschappij en zo krijgt u op straat ook te maken met alle ingrediënten die in de maatschappij spelen. U heeft in uw dagelijks werk te maken met verschillende typen mensen uit verschillende culturen en met hun eigen problemen en opvattingen. U loopt tijdens uw werkzaamheden op straat het risico om in moeilijke, onbekende en soms gevaarlijke situaties te belanden. Niet communiceren (optreden) of onjuist communiceren kan dan leiden tot een conflict met alle mogelijke gevolgen van dien. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom mensen verschillend op uw optreden reageren? Dan is deze opleiding beslist iets voor u.
Binnen de cursus "Communicatie op straat" krijgt u inzage in hoe de mensen op straat u zien en waarom zij verschillend reageren op uw optreden. Bij deze cursus wordt u gedurende uw werkzaamheden gefilmd en wordt deze film vervolgens persoonlijk met de trainer besproken.
De video opnamen worden niet aan leidinggevenden gegeven, zij worden direct na de training vernietigd.

De cursist heeft:
Van u als handhaver mag verwacht worden dat u hier de diverse culturen en communicatiestructuren in herkend en respecteert. Van u wordt tevens verwacht dat u hierop kunt inspelen en weet hoe u daarmee om moet gaan.
In deze operationele cursus leert u uw kwaliteiten kennen en uw valkuilen herkennen. Verder leert u uw kwaliteiten goed in te zetten en uw valkuilen te controleren of om te zetten in effectief gedrag.
Door de mensen op straat te begrijpen en te respecteren zet u de eerste stap om escalatie van situaties op straat te voorkomen. Sterker nog, u leert hoe u in een vroeg stadium een situatie kunt herkennen en hoe u op de juiste manier kunt reageren.

Doelgroep:
Handhavers, BOA ‘s, Politieambtenaren

Inhoud:
de diverse manieren van communicatie van (sub)
culturen kennen en herkennen,
- de-escalerende gesprekstechnieken,
- feedback geven en ontvangen,
- om te gaan met uw kwaliteiten en valkuilen om
uw persoonlijk effectiviteit vergroten
- de kwaliteiten en valkuilen van collega's herkennen
en benutten
- ‘on the job' wat u al goed doet en wat u kunt
verbeteren voor code groen op straat.

Cursusduur:
3 dagen waarvan 1 on the job

Aantal deelnemers:
8 per sessie (8 omdat deze training persoonlijk karakter draagt en zeer effectief is)

Cursusprijs per deelnemer:
Nader overeen te komen

Examenaanvraag:
Na deze cursus kan men zonder enige opleiding het PHB examen module Gesprek- en benaderingstechnieken doen.