Training - Coachend Leidinggeven

In deze cursus leren de deelnemers het coachend leidinggeven.

Hoe bouwt u een fijn, goed samenwerkend en productief team? Hoe bereikt u synergie? Hoe verkrijgt u draagkracht van uw leiderschap in uw team? Hoe behaalt u het beste rendement met uw medewerkers? Op welke wijze zorgt u voor plezier en betrokkenheid in uw team? Hoe beoordeelt u uw medewerkers? Hoe bevordert u hun zelfstandigheid? Hoe delegeert u?

Met zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis als vaardigheid in het coachend leiderschap. Er wordt gewerkt met een acteur en via cameraopnamen wordt er persoonlijke feedback en feedforward gegeven.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:
Eigen (non) verbale communicatie
Observeren, benoemen (non) verbale communicatie van medewerkers
De kunst van het vragen stellen
Kunnen luisteren met oren, ogen en gevoel
Van managen naar leiden
Het beste uit uw medewerkers halen
Het verkrijgen van teamspirit
Omgaan met eigen emoties en die van de ander
Ontwikkelen van charisma

Belangrijkste bron voor het theoretische gedeelte van de training, is de voor u op maat geschreven syllabus.
De training wordt in overleg met u aangepast aan de specifieke wensen van de betreffende instelling en kan desgewenst in company worden verzorgd.

Eindtermen (leerdoelen)
1. Kennis
U kent de theorie van (non) verbale communicatie
U kent de valkuilen en sterke eigenschappen van uw eigen persoonlijkheid (DISC)
U hebt inzicht in sturend, coachend, ondersteunend en delegerend leiderschap
U hebt kennis van coaching-, correctieve-, disciplinaire-, functionering-, beoordeling- en slecht nieuwsgesprekken
U beheerst de GAAF© gesprekstechniek
U beheerst de LSD vraag en luistertechniek
U heeft inzicht in de wet van oorzaak en gevolg

2. Vaardigheden
U bent meer bewust van uw eigen manier van communiceren.
U begrijpt de verschillende soorten van communicatie van uw teamleden
U bent in staat een betrokken, gemotiveerd en productief team te smeden
U kunt het beste uit iedere medewerker halen
U kunt op de juiste wijze delegeren
U beheerst de twee motieven om een mens intrinsiek te motiveren

3. Attitude
U bent bereid minder te managen en meer te leiden
U ontwikkelt nieuwe gewoonten bij uzelf en uw teamleden
U hebt oog voor ieder individu
U bent een teamspeler
U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheid als rolmodel

Duur van de training
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de leerdoelstelling wordt de training in 2 tot 3 dagen gegeven.

Doel van de training
Leidinggevenden toe te rusten in coachend leiderschap. Daardoor kan de leider het beste uit de medewerkers halen en verkrijgt deze een goed samenwerkend en betrokken team met maximale synergie.

Doelgroep
Een ieder die leiding geeft en daar meer uit wil halen of wil groeien in zelfvertrouwen, authentiek leiderschap of assertiviteit.

Aanvangsniveau
Afhankelijk van de gekozen leerdoelstelling. De open training is voor MBO-niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen
Een vragenlijst aan de deelnemers vooraf
Werkopdrachten tussendoor
Een syllabus met alle benodigde theorie.
DISC vragenlijst en analyse
Thomas-Killmann assertiviteitstest
Zintuigen dominantie test
MP4 bestanden van cameraopnamen

Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat van deelname.