Training - Agressie en Weerbaarheid

Op de werkplek krijgen we steeds vaker te maken met agressie en vervelend in contacten met cliënten. Men wordt steeds mondiger en de lontjes lijken soms ook korter te worden. Vooral in klantcontacten waarbij spanning en emotie een rol kan spelen. Onze cursus helpt medewerkers om vervelend en agressief te kunnen herkennen en daarop met adequaat handelen snel en veilig te kunnen de-escaleren. Tenslotte is veilig werken op de werkplek een belangrijk item! Onderstaande training reikt hiertoe een aantal praktische tools aan.

Inhoud:
Omgaan met verschillende soorten agressie en weerstanden
Communicatie en agressie; escalerende en de-escalerende communicatie
Omgaan met kritiek en uitvluchten
Instrumenten tot bewustwording en zelfverbetering
Verschillende culturen (Fijnmazig en Grofmazig)
Praktijksimulaties
Het toepassen van ademhalingstechnieken
Omgaan met stresssituaties
Toepassing van fysieke handelingen waarbij de aandacht ter voorkoming van een escalerende situatie
Thomas Kilmann - Instrument

De cursist kent: 
De vaardigheden om te anticiperen op situaties ten einde escalatie te voorkomen
Zijn of haar eigen reacties en spanningen
De verschillende soorten agressie (instrumentele en frustratieagressie) en weet daar professioneel op te reageren. De cursist ken ook de verschillende reactietypen: zeurgedrag en excuses, kritiek op de regels, kritiek op de persoon, verbale dreiging en fysieke dreiging.
De theorie van de-escalerende gesprekstechnieken
De vaardigheden om zelfverdedigend te kunnen handelen

De cursist heeft: 
Vaardigheden geleerd om agressie, ook fysiek, te voorkomen
De vaardigheden om met stresssituaties om te gaan
De basisvaardigheid aangeleerd om zich te verdedigen en de eigen veiligheid zoveel mogelijk te garanderen
Met een professionele acteur geoefend in de verschillende op maat gesneden cases

Cursusduur:
Mentale en theoretische training: 2 dagen
Fysieke training: 1 dagdeel

Aantal deelnemers:
8 tot 12