Training - Operationeel leidinggeven

Operationeel leidinggevenden zijn de spil in elk bedrijf. Zij vertalen beleid en doelstellingen naar operationeel werk. Dat vraagt nogal wat. Duidelijk een standpunt innemen, beslissingen niet onnodig uitstellen, knopen doorhakken als de situatie dat vraagt, verantwoording afleggen over genomen besluiten of een besluit terugdraaien als blijkt dat er iets anders nodig is. Om dit langdurig te kunnen doen, moet je in verbinding zijn met de werknemers om hen effectief te kunnen beïnvloeden. Mensenkennis, coachvaardigheid en sterk communicatief zijn hierbij een must. Kortom, wanneer je succesvol wilt zijn als operationeel leider ben in verbinding met je omgeving en je mensen. Je verstaat de kunst professioneel, pittig en prettig leiding te geven.

Doelgroep:

Deze leergang is bedoeld voor beginnend en meer ervaren operationeel leidinggevenden. De leergang biedt alle tools die nodig zijn om dagelijks leiding en sturing te geven aan elk werkproces, zowel in de profit als non-profit sector. Bovendien scherpt de leergang bestaande vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid.

Inhoud:

 • Theorie over persoonlijk leiderschap

• Persoonlijke drijfveren en kwaliteiten kennen

• Om te gaan met persoonlijke dilemma’s (Thomas Kilmann)

• Moeilijke fasen te plaatsen

• Zijn eigen persoonlijkheidsprofiel kennen en die van anderen te herkennen

• Hoe hij in verbinding komt met zijn medewerkers

• Wat nodig is om op samenwerking te komen

• Hoe communicatie tussen mensen werkt

• Effectief te communiceren

• Spelen met diverse leiderschapsstijlen

• De fasen van teamontwikkeling

• Onderzoeken en herkennen in welke ontwikkelfase het eigen team zich bevindt

• Ontwikkelmethoden om het team op vooruitgang te brengen

• Om te gaan met groepsdynamica en weerstand 

Resultaten na de opleiding:

Na het volgen van deze opleiding:

· Heeft de deelnemer zicht op het hoe en waarom van zijn of haar eigen handelen. De deelnemer kent zijn persoonlijke drijfveren en leidende principes. Vanuit zicht op eigen kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken weet de deelnemer in verbinding te komen met zijn of haar medewerkers en van daaruit te sturen op het proces, resultaat en gedrag van medewerkers.

· Heeft de deelnemer nieuwe vaardigheden die helpen bij effectief communiceren en te weten wat er leeft en speelt in de werkomgeving en de medewerkers. Van daaruit heeft de deelnemer geleerd vanuit verbinding te beïnvloeden en op een prettige manier zijn leiderschap stevig weg te zetten.

· Heeft de deelnemer inzichten verworven over het functioneren van teams en hoe hij of zij een team effectiever kan maken. Daardoor komt het team op vooruitgang en worden resultaten makkelijker behaald. De deelnemer weet een fijne werkomgeving te creëren, waar medewerkers zich veilig en content voelen.

 

Duur van de opleiding:

Deze opleiding kent 3 modules, die worden verdeeld over 4 maanden. Elke module is verdeeld in een 2-daagse (5 dagdelen met overnachting) en een verdiepingsdag. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer(s) kan na afloop van de opleiding blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemers. 

De 3 modules:

• Persoonlijk Leiderschap

• Leiding geven aan mensen

• Leiding geven aan teams 

Persoonlijk Leiderschap, zicht op het effect van eigen handelen als basis voor succes

Leiding geven aan mensen gaat makkelijker als je leiding kunt geven aan jezelf. Dan weet je wat je inspireert, waar je energie van krijgt, hoe je anderen wilt inspireren. Je durft de verantwoordelijkheid te nemen en daar naar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar je goed in bent en weten wat je minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat jij belangrijk vindt in het leven én in je werk. Je hebt je interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. Je weet wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je motiveert en ontwikkelt jezelf. Je verwezenlijkt je doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en je ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap. 

Leiding geven aan mensen, beïnvloeden vanuit verbinding

Leidinggeven is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van prestaties van anderen. Als goede leidinggevende weet je wat er op de werkvloer speelt. Je kent het vak en de mensen die het voor je uitvoeren. Je reageert alert op de vraagstukken die zich aandienen. Daarnaast ben je een luisterend oor in geval van problemen. Je creëert een omgeving waarin jouw team tot het uiterste gaat. Dit vraagt van jou dat je verbinding maakt met je medewerkers en van daaruit je invloed laat werken. Je brengt je visie en verwachtingen over, vraagt om expertise als je het “even niet te weet”. Maar je geeft ook kaders aan en stelt grenzen. Alles om gezamenlijk met plezier tot prestaties te komen. Jouw team doet de juiste dingen goed en heeft een waardevolle kwaliteit van leven op het werk. 

Leiding geven aan teams, breng de groep naar vooruitgang

De ontwikkeling van elke organisatie valt of staat met de ontwikkeldynamiek die men samen tot stand brengt. Teams - en de verbindingen tussen teams - vormen het fundament van de een organisatie. Het beïnvloeden van deze dynamiek in een team vraagt om het aansluiten bij de fase van ontwikkeling waarin een team zich bevindt. Vanuit deze aansluiting kan een volgende stap worden gezet in de zone van naaste ontwikkeling. Er bestaan verschillende manieren van kijken die kunnen worden gebruikt om binnen een organisatie het gesprek te voeren over het ontwikkelstadium van een (uitvoerend) team. Op basis hiervan kan worden gezocht naar hefbomen om beweging te creëren. Op weg naar beter samenspel en beter werk dan gisteren.

Aantal deelnemers:

8 personen. Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de leergang 

Prijs van de opleiding:

€ 1750,00 per module per persoon

De totale opleiding van drie modules € 5250,00 per persoon 

Examen:

Eindgesprek met trainer en een ‘Position paper’ waarin de deelnemer de:

- persoonlijk gezette stappen beschrijft

- behandelde onderwerpen

- feedback van de trainer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dankzij deze training heb ik mezelf nog beter leren kennen en ben ik mij er bewuster van geworden welke invloed ik op anderen heb en kán hebben”. Kim, operationeel expert bij Landelijke Eenheid

  • “De training Operationeel Leidinggeven heeft mij niet alleen als leidinggevende gevormd maar ook als persoon. Het heeft mij geholpen veel beter in verbinding te komen met mijn medewerkers. Ik ben nu in staat moeilijke gesprekken op een waardige en betekenisvolle manier te voeren”. Michael, operationeel expert Landelijke Eenheid

  • “De training Operationeel Leidinggeven is een “must” voor een ieder die zichzelf en zijn/ haar team wil ontwikkelen”. Herman, brigadier rechercheondersteuning Landelijke Eenheid

  • “Voor mij persoonlijk heeft de training ervoor gezorgd dat ik, als beginnend leidinggevende, kennis heb mogen maken met de verschillende invalshoeken van operationeel leidinggeven. In die zin heeft het mij daadwerkelijk richting gegeven en mij, nog meer, getriggerd om mijzelf te verdiepen en verder te ontwikkelen als leider”. Teun, operationeel expert rechercheondersteuning Landelijke Eenheid

  • “Deze training heeft mij geholpen mezelf als leider richting te geven”. Peter, operationeel expert Landelijke Recherche

 

 

 

Opleiding - Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende is het jouw taak om binnen de mogelijkheden van je afdeling, zoveel mogelijk rendement te realiseren, ongeacht of dit producten of diensten betreft. En zeker wanneer mensen dat rendement moeten genereren kan leidinggeven een hele uitdaging zijn.

Doelgroep:

Alle leidinggevende die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van hun medewerkers

Inhoud:

Deze zesdaagse leiderschapstraining leert je, jezelf te positioneren als leidinggevende en je medewerkers te begeleiden vanuit hun huidige niveau, naar een hoger niveau van functioneren. De training start met een grondige zelfanalyse en de consequenties die dat heeft voor jou als manager, voor je leiderschap, voor je stijl van leidinggeven en wat het betekent voor positiemacht en persoonlijke macht.

Daarna verleggen we de blik naar de medewerkers en leren hoe we niveaus van competentie en motivatie inzichtelijk kunnen maken. Vervolgens leren we, hoe je een medewerker afgestemd op zijn niveau van competentie en motivatie kunt begeleiden. Je leert ook hoe je het competentieniveau van de medewerker kunt verhogen

Van de individuele medewerker verleggen we de focus naar de groep (het team) en ervaren wat effectief samenwerken is om dit proces te begrijpen en beter te kunnen sturen op je werkplek.

Door te sturen op gedag (model gedragsanalyse) leer je medewerkers positief te waarderen (complimenten geven) en bij te sturen (feedback en confronteren). Hierdoor kan je mede de werkcultuur beïnvloeden. Als basis hiervoor bespreken we het belang van voorbeeldgedrag.

Door middel van intervisie ervaren we hoe lastige kwesties op een gestructureerde manier diepgaand verkend en opgelost kunnen worden.

Omdat communicatie het wondermiddel is om aangesloten te zijn en te blijven met je medewerkers leer je, na een goede voorbereiding, effectieve gesprekken te voeren met je medewerkers.

Resultaten na de opleiding:

  • Heb je een realistisch zelfbeeld wat voor leidinggevende jij bent;
  • Kan je medewerkers begeleiden naar een hoger niveau van functioneren;
  • Heb je tools om de samenwerking in je team te verbeteren;
  • Kan je werkcultuur bespreekbaar maken;
  • Zijn je communicatieve vaardigheden toegenomen.

Duur van de opleiding:

6 dagen

Aantal deelnemers:

Maximaal 8 deelnemers

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Aan de opleiding is de mogelijkheid verbonden tot een portfolio examen.

Bij voldoende resultaat wordt een getuigschrift afgegeven.

 

  

 

 

Training - Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven

Digitale individuele training Proces Verbaal schrijven voor BOA’s in alle domeinen Dit is een individuele training op afstand en is bestemd voor BOA’s die moeite hebben met proces-verbaal schrijven.

Werkwijze:

De deelnemer ontvangt een cursusboek dat doorgelezen dient te worden. De deelnemer krijgt een vaste docent toegewezen die het gemaakte PV beoordeeld en voorziet van commentaar. Pv’s worden op A-4 formaat met de standaard marges in Verdana 10 opgemaakt

Inhoud lesboek:

- de chronologische opbouw van het proces-verbaal
- een juridisch juist proces verbaal op te maken
- de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
- de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
- de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren die voor hun domein het juiste PV willen leren schrijven

Werkwijze

De boa die zich als cursist aanmeldt:

- overlegt vooraf via de mail welke soort pv’s hij wil inzenden

- maakt duidelijk of de noodzaak bestaat tot correctie van bijlagen

- de docent is daarmee akkoord of er blijkt een beletsel

- de cursist mailt zijn pv als Word document aan de docent

- de docent geeft binnen een week commentaar

De docent corrigeert op technische eisen van het pv, op correct Nederlands, wijst op fouten/tekortkomen. En verbetert waar nodig de formulering.

In overleg kan besloten worden of een volgend pv ter correctie ingediend wordt en wat voor soort pv dat moet zijn.

Indien de deelnemer echte pv’s ter correctie aanbied dan dienen deze geanonimiseerd te zijn.

De docent bericht dan hoe lang de correctie maximaal duurt

Het eerste ingezonden pv dient maximaal 3 A4-tjes van omvang te zijn. Dit pv wordt geëvalueerd, waarna wederzijds besloten wordt of en zo ja hoe wordt verdergegaan.

 

Investering

De prijs voor deze training wordt naast de prijs per boek, per pagina van een gecorrigeerd pv berekend.

Een Syllabus met theorie, wetgeving en voorbeeld pv’s kost € 26,50

Corrigeren van een pv per bladzijde (A4 formaat) kost € 12,00 (BTW vrij)

Training - ID Fraude

"Identiteitsfraude is de moeder der criminaliteit"

Doelgroep:

In het bijzonder voor lokale overheidsinstanties is een deugdelijk check van ID-bewijzen van essentieel belang. Immers, bij het nalaten verhoogt dit de kans op een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) dat kan leiden tot onterechte verstrekking van allerlei voorzieningen/uitkeringen en toeslagen. Maar denk ook aan afgifte van allerlei officiële akten die belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengen (bijv. afgifte huwelijk- en geboorteakten). Ook bij het uitvoeren van Huisbezoeken door bijvoorbeeld handhavers en toezichthouders BRP, is kennis over ID- bewijzen ter plekke onontbeerlijk, juist nu door globalisering en daardoor vele roulerende ID- bewijzen in het maatschappelijk verkeer van niet Nederlandse afkomst.

Behalve gemeenten ondervinden ook andere afnemers (UWV/Belastingdienst/SVB) last van ID-fraude niet alleen in administratieve zin maar lopen die instanties ook forse financiële schade op.

DOEL:

Het doel van deze cursus is om de cursist kennis en achtergrondinformatie aan te reiken waardoor hij/zij in staat is om “echte” identiteitsdocumenten (o.a. Nederlandse en buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen) te onderscheiden van “valse/vervalste”.
Inhoud
De training 1e lijn identiteitsfraude behandelt de navolgende onderwerpen:
- Wettelijke kaders inzake identiteitsvaststelling
- Inzicht in drukwerkherkenning/veiligheidskenmerken
- Inzicht in vervalsingstechnieken (o.a. scan-, druk- en kopieertechnieken)
- Profiling

Daarnaast zal worden ingegaan op:
- Valse en vervalste documenten (o.a. paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen)
- Het herkennen c.q. onderkennen van het fenomeen “Look a-like” (aanbieders die een echt
en onvervalst identiteitsdocument gebruiken dat niet aan hen door de officiële autoriteiten
is verstrekt)

De lesstof wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden ondersteund met oefenmaterialen en delen van 'best practices'.
De cursist wordt na de cursus een Hand Out ter beschikking gesteld die hem/haar in de praktijk behulpzaam is bij het toepassen van de geleerde lesstof.

Duur en prijs van de opleiding
1 dag (of twee aparte dagdelen)

Prijs: € 290,00 p.p.

Prijs per groep van 12 deelnemers in company op aanvraag.

Training - JeugdBOA

Doelgroep:

BOA’s openbare ruimte

Inhoud:

Deze training heeft als doel om jeugdboa's te prepareren op hun contact met jongeren in het algemeen en overlast gevende jeugd in het bijzonder. Door het besef van hun eigen communicatiestijl, kennis en achtergrond over verschillende jeugdprocessen en bewustwording van het verschil tussen burgercultuur en straatcultuur, worden jeugdboa's getraind in het effectief in contact treden met en eventueel optreden tegen jongeren.

Wat zijn je persoonlijke succesfactoren en valkuilen bij het communiceren met anderen? Welke tools en vaardigheden kun je inzetten bij het in contact treden met jeugd? Hoe sluit je communicaties aan, rekening houdend met de fase waar de jongere zich ontwikkelingspsychologisch bevindt. Hoe werkt de dynamica binnen een jeugdgroep? En bij welke ontwikkelingsfasen van een groep kan je effectief contact maken. Hoe kan je social media gebruiken als jeugd boa? En welke samenwerking kun je als jeugd boa aangaan met andere partners in het sociale domein? Dat zijn belangrijke vraagstukken die in de cursus aan bod komen.

Niet alleen tijdens de training, maar ook door verwerkingsopdrachten tussen de verschillende trainingsdagen worden de nieuwe vaardigheden geoefend en toegepast, waardoor transfer van het geleerde plaatsvindt. De training is zoveel als mogelijk toegespitst op de persoonlijke ontwikkelpunten van de deelnemer en zijn/haar behoeften. Er is ruimte voor maatwerk.

Door gebruikmaking van filmmateriaal en praktijksimulaties kunnen deelnemers oefenen met situaties die in de praktijk voorkomen en als lastig worden ervaren.

Duur van de opleiding:

Het programma bestaat uit 4 onderdelen/lessen:

Dag 1
De jeugd boa als persoon en in interactie met anderen, talenten en ontwikkelpunten
Taken van de jeugd boa
De doelgroep jeugd; ontwikkelingspsychologie met name van de puber en de adolescent

Dag 2
Cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid

Jongerenbeleid

De jeugd boa in het krachtenveld; handhaven in het sociale domein

Netwerken: wie zijn relevante partners, hoe sluit je aan

Rapporteren

Dag 3

De doelgroep jeugd; groepsdynamica, diversiteit

Interactie in de straatcultuur; analyseren van jeugdgroepen, judo en karate aanpak

Social media; hoe te gebruiken bij je taak als jeugdboa
Verbinding met jongeren; contacten leggen en onderhouden, signaleren van hulpvragen

Dag 4
Communicatie; algemene communicatie en het Model gedragsanalyse, sturen op gedrag

Gespreksplan maken; een effectief gesprek voeren
De-escalerend optreden

Optioneel: 4 extra bike dagen

Aantal deelnemers:

8-12 deelnemers

Prijs van de opleiding:

€ 950,00 p.p.

Examen:

N.v.t.

 

Training - Wet Natuurbescherming voor handhavers

Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Dit heeft voor handhavers en toezichthouders vergaande gevolgen.

 

Doelgroep :

Toezichthouders, Opsporingsambtenaren, Beleidsmedewerkers handhaving, Vergunningverleners

Doel opleiding:

Door onze opleiding Wet Natuurbescherming voor handhavers te volgen bent u geheel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunt u deze toepassen, hiervoor een proces-verbaal schrijven en deze zaak bij de rechter verdedigen.

Opleiding, werkwijze en Inhoud:

In een driedaagse interactieve training worden de onderwerpen uit de Wet natuurbescherming aan u aangeleerd met behulp van: de relevante wetgeving, dit kan als lesboek of digitaal worden verstrekt , een uitgebreide PowerPointpresentatie, casuïstiek praktijksimulaties en het behandelen van ingebrachte casuïstiek. Op de laatste dag wordt een rechtszaak voorbereid en gehouden waarin u als professional uw proces-verbaal mag verdedigen.

Onderwerpen:

Wat betekent gebiedsbescherming

Hoe worden soorten beschermd

Wat houdt schadebestrijding in

Hoe is JACHT in de regelgeving opgenomen

Hoe verhoudt de taak van de provincie zich tot de wet

Wat is de rol van een gedragscode

Welke middelen kun je tegen komen in het veld

Wat is BEWIJS en hoe kan dit worden verwerkt

Handhaving : Zorgplicht, Toezicht, Opsporing en Verslaglegging

Interactief : Het programma is zo opgezet dat deelnemers meedoen vanuit de eigen werkpraktijk

Niveau:

MBO werk- en denkniveau 

Duur:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Maximaal 16

 

 

 

Opleiding - Voorbereiding HOvJ examen

Per 1 januari 2017 moet je als gecertificeerde hulpofficier van justitie voldoen aan de eisen van het puntensysteem. Tot december 2018 geldt een her-certificeringsexamen voor HOvJ’s wiens certificaat in die periode verloopt.

Per 1 juli 2017 verandert ook het schriftelijk examen voor de gecertificeerde hulpofficier van justitie.

In plaats van het juridisch analyse model bestaat het examen uit een casus met acht open vragen.

Deze vragen staan bij het beoordelingsmoment.

De tijd om het examen af te leggen is drie uur.

De examenaanvraag en betaling hiervoor regelt u zelf apart van de cursus bij de Politieacademie.

Om zich aan te melden voor het examen moet u een aanmeldformulier invullen en indienen.
U kunt het formulier aanvragen via hovj.examinering@politieacademie.nl of downloaden van KOMPOL. Als uw gegevens zijn verwerkt, krijgt u een email ter uitnodiging, met een toegangscode en instructies over de verdere procedure om het examen te boeken en een examendatum en -locatie te kiezen.

Doelgroep:

HOvJ’s wiens certificaat op verloopt voor 31 december 2018.

Docenten:

De docenten zijn zelf OvJ of HOvJ en hebben een ruime ervaring als docent met het opleiden voor deze doelgroep.

Materiaal:

U dient in het bezit te zijn van de twee zakboeken Strafvordering voor de hulpofficier en Wetteksten hulpofficier 2017 en deze mee te brengen naar de cursusdag.

Inhoud:

Deze praktijkgerichte cursusdag zal bestaan uit een uitleg van de (nieuwe) wetgeving en d.m.v. casuïstiek conform de examen casussen aangeleerd worden.

Uitleg nieuwe puntentelling

Resultaten na de opleiding

De deelnemer is toegerust om het HOvJ examen nieuwe stijl succesvol af te leggen.

Duur en prijs van de opleiding

1 dag, sbu 20 uren.

Opleidingsprijs: € 220,00 p.p. (BTW vrij en inclusief overig lesmateriaal en arrangement)

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers (max.15)

Na afloop bent u in ruime mate voorbereid om uw her certificerings certificaat als HOvJ te behalen.

Training - PV schrijven (Voor de BOA in domein 1)

Dit is een praktijkgerichte ééndaagse training waarin alle basisregels van een goed proces verbaal behandeld worden. BOA’s dienen geregeld te worden bijgeschoold in het schrijven van Proces-Verbaal, dit omdat er veel zaken op dit vlak wijzigen en om de uniformiteit te behouden binnen de organisatie. IPOL geeft een praktische training die gegeven wordt door iemand die in de dagelijkse praktijk er mee werkt. Tijdens deze ééndaagse training krijgen de BOA’s duidelijke “tools” die ze in de dagelijkse praktijk één op één kunnen toepassen.

 Inhoud:

-  de chronologische opbouw van het proces-verbaal
-  een juridisch juist proces verbaal op te maken
-  de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
-  de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
-  de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

Cursusduur:

1 dag, 2 dagdelen

Aantal deelnemers:

maximaal 12 personen per groep

Training - Communicatie op straat

De cursist kent:
Wanneer u werkt als handhaver (BOA) dan is de straat hoofdzakelijk uw werkterrein. De straat is een afspiegeling van de maatschappij en zo krijgt u op straat ook te maken met alle ingrediënten die in de maatschappij spelen. U heeft in uw dagelijks werk te maken met verschillende typen mensen uit verschillende culturen en met hun eigen problemen en opvattingen. U loopt tijdens uw werkzaamheden op straat het risico om in moeilijke, onbekende en soms gevaarlijke situaties te belanden. Niet communiceren (optreden) of onjuist communiceren kan dan leiden tot een conflict met alle mogelijke gevolgen van dien. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom mensen verschillend op uw optreden reageren? Dan is deze opleiding beslist iets voor u.
Binnen de cursus "Communicatie op straat" krijgt u inzage in hoe de mensen op straat u zien en waarom zij verschillend reageren op uw optreden. Bij deze cursus wordt u gedurende uw werkzaamheden gefilmd en wordt deze film vervolgens persoonlijk met de trainer besproken.
De video opnamen worden niet aan leidinggevenden gegeven, zij worden direct na de training vernietigd.

De cursist heeft:
Van u als handhaver mag verwacht worden dat u hier de diverse culturen en communicatiestructuren in herkend en respecteert. Van u wordt tevens verwacht dat u hierop kunt inspelen en weet hoe u daarmee om moet gaan.
In deze operationele cursus leert u uw kwaliteiten kennen en uw valkuilen herkennen. Verder leert u uw kwaliteiten goed in te zetten en uw valkuilen te controleren of om te zetten in effectief gedrag.
Door de mensen op straat te begrijpen en te respecteren zet u de eerste stap om escalatie van situaties op straat te voorkomen. Sterker nog, u leert hoe u in een vroeg stadium een situatie kunt herkennen en hoe u op de juiste manier kunt reageren.

Doelgroep:
Handhavers, BOA ‘s, Politieambtenaren

Inhoud:
de diverse manieren van communicatie van (sub)
culturen kennen en herkennen,
- de-escalerende gesprekstechnieken,
- feedback geven en ontvangen,
- om te gaan met uw kwaliteiten en valkuilen om
uw persoonlijk effectiviteit vergroten
- de kwaliteiten en valkuilen van collega's herkennen
en benutten
- ‘on the job' wat u al goed doet en wat u kunt
verbeteren voor code groen op straat.

Cursusduur:
3 dagen waarvan 1 on the job

Aantal deelnemers:
8 per sessie (8 omdat deze training persoonlijk karakter draagt en zeer effectief is)

Cursusprijs per deelnemer:
Nader overeen te komen

Examenaanvraag:
Na deze cursus kan men zonder enige opleiding het PHB examen module Gesprek- en benaderingstechnieken doen.