Opleiding - PHB Domein 2

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep:

De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inhoud:

De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de blauwe, groene en grijze BOA’s maatwerk aangeboden.

Modulen 1 en 2

Dit betreft twee theoretische modulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Modulen 3 en 4

Dit betreft twee vaardigheidsmodulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Duur van de opleiding:

De cursusduur zal voor iedere module afzonderlijk worden vastgesteld door de examencommissie.

Aantal deelnemers:

Minimaal 10 personen, maximaal 16 personen.

Prijs van de opleiding:

€ volgt nog per persoon of per groep

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examenonderdelen
- Module 1 Theorie examen Strafrecht (algemeen), Strafvordering
- Module 2 Theorie examen Strafrecht (milieu), WED, bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling
- Module 3 Vaardigheden examen Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal
- Module 4 Vaardigheden/theorie Nader in te vullen, waarschijnlijk per kleurspoor

De prijzen voor het examen volgen nog.

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.