Opleiding - PHB Domein 2

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen 1 en 2 bestaan uit 2 contactdagen vanaf MBO-4 niveau. Voor de overige deelnemers is dat 3 contactdagen. Module 3 en 4 bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep:

De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inhoud:

De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de verschillende kleursporen maatwerk aangeboden.
Modulen 1 en 2
Dit betreft twee theoretische modulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.
Modulen 3 en 4
Dit betreft twee vaardigheidsmodulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Aantal deelnemers:

Module 1 en 2 ,minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.
Module 3 en 4 is maximaal 8 deelnemers

Prijs van de opleiding:

€ volgt nog per persoon of per groep
of
Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Examenonderdelen
- Module 1 Theorie examen Strafrecht (algemeen), Strafvordering
€ 92,00 indien niet in Amersfoort komt hier € 19,90 bij.
- Module 2 Theorie examen Strafrecht (milieu), WED, bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling
€ 92,00 indien niet in Amersfoort komt hier € 19,90 bij.
- Module 3 Vaardigheden examen Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal
€ 215,00, alleen in Amersfoort mogelijk.
- Module 4 Vaardigheden/theorie Nader in te vullen, waarschijnlijk per kleurspoor

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.