Opleiding - Gespreks- en Benaderingstechnieken

Dit is voor de BOA basisopleiding naast het onderdeel Rechtskennis, een examenonderdeel om het BOA getuigschrift te behalen. Deze twee onderdelen vormen samen de opleiding Basisbekwaamheid BOA. Tijdens deze opleiding word je voorbereid op het praktijkexamen bij ExTH Gespreks- en Benaderingstechniek + uitschrijven van een combibon.

Doelgroep:

Alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Inhoud:

  • Op de juiste wijze een bekeuringsgesprek voeren
  • De-escalerend optreden
  • Verschillende benaderingstechnieken
  • Omgaan met examenstress
  • Combibon schrijven 

Na deze module kun je:

  • het 7 stappen model bekeuringsgesprek toepassen
  • de-escalerend optreden toepassen
  • alle examencasussen goed uitvoeren
  • de benaderingstechnieken op de juiste wijze toepassen
  • de combibon op de juiste wijze invullen 

Duur van de opleiding: 2 dagen met een acteur. 

Aantal deelnemers: Maximaal 8 deelnemers. 

Prijs van de opleiding: € 370,00 p.p.
Examenkosten € 178,00 p.p.

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk 

Examen:

Het ExTH examen bestaat uit.
Een vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken

Het schrijven van een combibon. De procedure van examen gaat als volgt:
de deelnemer ontvangt na het examen Rechtskennis van ExTH een resultatenoverzicht met daarin aangegeven of hij/zij een voldoende of onvoldoende heeft behaald.

Na het vaardigheidsexamen Gespreks- en Benaderingstechnieken, ontvangt de kandidaat binnen 5 werkdagen per mail de uitslag.

Wanneer er voor beide onderdelen een voldoende is behaald wordt het BOA getuigschrift door ExTH verstrekt aan degene die het examen aangevraagd heeft.

De open inschrijving planning is te downloaden op de voorpagina