Opleiding - Gespreks- en Benaderingstechnieken

Dit is naast het onderdeel Rechtskennis met daaraan verbonden een toets bestaande uit 50 multiple choice vragen, een examenonderdeel om het BOA getuigschrift te behalen. Deze twee onderdelen vormen samen de opleiding Basisbekwaamheid BOA. Tijdens deze opleiding word je voorbereid op het praktijkexamen bij ExTH Gespreks- en Benaderingstechniek + uitschrijven van een combibon.

Doelgroep:

Voor BOA's in Domein 1, 2, 3 en 6 voor de domeinen waar deze van toepassing is.

Inhoud:

  • Op de juiste wijze een bekeuringsgesprek voeren
  • De-escalerend optreden
  • Verschillende benaderingstechnieken
  • Combibon schrijven

Resultaten na de opleiding:

  • Je kan het 7 stappen model bekeuringsgesprek toepassen
  • Je kan de-escalerend optreden
  • Je kent alle casussen die voor het examen gebruikt worden 
  • Je kan de benaderingstechnieken op de juiste wijze toepassen
  • Je kan de combibon op de juiste wijze invullen

Duur van de opleiding:

2 dagen, beide dagen wordt geoefend met een acteur.

Aantal deelnemers:

Maximaal 9 deelnemers.

Prijs van de opleiding:

€ 350,00 p.p.
Examenkosten € 176,00 p.p.

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Het ExTH examen bestaat uit.
Een vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken (vastgelegd op video).
Het schrijven van een combibon maken.

De procedure van het examenresultaten gaat als volgt:
de deelnemer ontvangt na het examen Rechtskennis van het CITO een resultatenoverzicht met daarin aangegeven of hij/zij een voldoende of onvoldoende heeft behaald. Deze CITO resultaten worden automatisch doorgegeven aan het ExTH. Na het vaardigheidsexamen BOA basisbekwaamheid, Gespreks- en Benaderingstechnieken, ontvangt de kandidaat binnen 5 werkdagen per mail de uitslag.

Wanneer er voor beide onderdelen een voldoende is behaald wordt het BOA diploma door ExTH verstrekt.

 

 

De open inschrijving planning is te downloaden op de voorpagina