Opleiding - Drank- en Horecawet (bijscholing)

De opleiding Toezichthouder Drank- en Horecawet bereid de deelnemer voor op het verplichte examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Na het behalen van deze opleiding kan de deelnemer theoretisch aan de slag als toezichthouder bij zijn of haar gemeente. In de praktijk blijkt echter soms dat de deelnemer nog niet over voldoende handvaten of praktische vaardigheden beschikt. Tevens dient de deelnemer na zijn examen zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen, jurisprudentie, handhavings- en toezichttechnieken en nieuwe trends. Hierom hebben wij samen met Bureau Horeca Bijzondere Wetten een ééndaagse cursus ontwikkeld om deze kennis en vaardigheden uit te breiden en op te frissen. Deze cursus is daarnaast ook te gebruiken als verdieping van de basiskennis of als aanvulling op de basisopleiding. De cursus zal worden gegeven door ervaren deskundigen of ervaren toezichthouders. Optioneel is het mogelijk om tijdens een incompany cursus een dagdeel daadwerkelijk de praktijk in te gaan onder supervisie.

Doelgroep:

Toezichthouders Drank- en Horecawet 

Inhoud van de open inschrijving: 

- Korte herhaling uit de basisopleiding DHW

- Aanvullende wet- en regelgeving (zoals APV, Wok, tabak-, hygiëne- en milieuwetgeving)

- Gemeentelijk en landelijk beleid in het kader van horeca

- Boeterapport en processen-verbaal

- Methodieken voor toezicht en handhaving

- Belangrijke en nieuwe jurisprudentie

- Nieuwe trends en ontwikkelingen

- Casuïstiek 

Het is ook mogelijk om de cursus incompany voor u te organiseren. De incompany cursus kan volledig worden afgestemd op de vraag vanuit de deelnemers/gemeente en op de werkplek (lokale regelgeving en beleid). 

Resultaten na de opleiding:

Na de cursus is de toezichthouder in staat om de opgedane kennis en vaardigheden in te zetten in zijn dagelijkse werk. 

Duur van de opleiding:

1 dag 

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 

Prijs van de opleiding:

€ 275,00 per persoon

Voor in company groepen kunt u een scherpe prijs opvragen bij de contactpersoon. 

Examen:

NVT 

De eerstvolgende open inschrijving is op 23 mei 2019. De locatie van deze open inschrijving bevindt zich op een centrale plek in Nederland.