Opleiding - Drank- en Horecawet

De controle op de Drank- en Horecawetgeving werd op 1 januari 2013 overgedragen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten, die de uitvoering ervan legde bij de Gemeentelijk Handhavers. Een doelgericht toezicht op - en handhaving van - de diverse wettelijke voorschriften met betrekking tot de horeca vereist een klantgerichte benadering door de gemeentelijke handhaver. Tevens is aanvullende kennis van relevante wettelijke voorschriften een must, omdat de BOA opleiding zich grotendeels beperkt tot de strafwetgeving. IPOL heeft de opleiding Drank- en Horecawet ontwikkeld op basis van ervaringen bij gemeenten en heeft daarbij bewust gekozen voor een praktijkgerichte opzet. De opleiding is bedoeld voor de aangewezen handhavers (toezichthouders) van de gemeenten, die belast zijn met het taakgebied Drank en Horeca.

Doelgroep:

De aangewezen handhavers (toezichthouders) van de gemeenten, die belast zijn met het taakgebied Drank en Horeca.

Inhoud:

Doelen en basisbegrippen DHW.
Bestuurlijke boete en strafrecht.
Toezichthouder versus (buitengewoon) opsporingsambtenaar.
Nieuw in de wetgeving.
Bevoegdheden.
Verboden in de DHW.
Methoden voor toezicht.
Boeterapport en proces-verbaal.
Strafbaarheid.
Geheimhoudingsplicht, ambtsmisdrijven en ambtsbescherming.
Proeftoets. 

Resultaten na de opleiding:

De gemeentelijke handhaver kan het taakveld ‘toezicht op de naleving van drank en horeca wet- en regelgeving' uitoefenen.

Duur van de opleiding:

8 lesdagen

OPTIONEEL: Eventueel kunnen er 2 avonden training on the job worden ingepland. Tijdens deze avonden wordt de theorie toegepast in de praktijk. Men gaat in een klein groepje een supermarkt, een slijterij en een horecabedrijf bezoeken en beoordelen of alles volgens de DHW-wet in orde is. 

Aantal deelnemers:

Het maximum aantal deelnemers is 12. 

Prijs van de opleiding:

€ 1345,00 per persoon (zie open inschrijving)

of prijs op te vragen i.v.m. maatwerk voor een groep.

Examen:

Wettelijke kaders: € 92,00 p.p. Boeterapport DHW € 105,00 p.p.

De opleiding is afgestemd op het examen van de ExTH en bereid de deelnemer voor dit examen succes vol af te leggen.