Opleiding - Drank- en Horeca (in de praktijk)

(de schakel tussen de DHW opleiding en de praktijk) De toezichthouder Drank- en Horecawet heeft een belangrijke taak binnen een gemeente. Bij een goede handhaving van de DHW kunnen veel ongewenste situaties en overlastgevallen worden voorkomen. Maar hoe doe je dat, goed handhaven? Want het is duidelijk dat een gedegen kennis van de DHW alléén niet genoeg is. De toezichthouder ontmoet in de praktijk zoveel verschillende soorten mensen en situaties dat hij goed moet weten wat zijn eigen gedrag teweeg brengt en welk gedrag het beste resultaat oplevert. Want juist dát blijkt een sleutel tot succesvol handhaven van de DHW te zijn.

Doel: het goed weten welk gedrag past in welke situatie, ze weten datgene in te zetten wat op dat moment nodig is.

Inhoud

Twee belangrijke peilers in het dagelijks functioneren van de toezichthouder DHW zijn observeren en communiceren. Deze twee onderwerpen zijn daarom uitgewerkt in praktisch lesmateriaal en vormen de hoofdinhoud van de cursus ‘Handhaving DHW in de praktijk’. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee heel verschillende onderwerpen. Maar efficiënt  observeren en effectief communiceren komen voort uit hetzelfde inzicht: bewust zijn van je eigen handelen en van de effecten daarvan.  Om deze kwaliteiten te verbeteren heeft Ipol een basis-2-daagse en een verdiepings-2-daagse ontwikkeld.

De training wordt gegeven door een gedragsdeskundige en een observatiedeskundige. Zij worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige uit de handhavingspraktijk.

Werkwijze

 • theorie (kort)
 • technische kennis overdragen
 • oefenen met acteur/rollenspellen
 • discussiemomenten mbt ervaringen uit de praktijk
 • oefenen met camera
 • de straat op en onder supervisie oefenen in de praktijk (en dat groepsgewijs bespreken). 

Onderwerpen

 • waarnemen van eigen handelen
 • begrijpen hoe en waarom mensen allemaal anders reageren
 • houdingsaspecten
 • verschil tussen subassertieve, assertieve en agressieve communicatie
 • basistechnieken van (statische en dynamische) observatie
 • persoonlijke mogelijkheden en beperkingen tijdens het observeren
 • kennis van het observatieproces mbt proportionaliteit en subsidiairiteit 

De deelnemer leert

 • effectief te communiceren
 • efficiënt  en doeltreffend te observeren
 • zichzelf en zijn eigen handelen waar te nemen en het effect ervan in te schatten
 • zijn eigen kwaliteiten en minder sterke punten kennen, waardoor het zelfvertrouwen in het functioneren groeit
 • verschillende situaties te beantwoorden met passend gedrag
 • vooruit te denken over de juiste te nemen stappen in observeren en communiceren
 • persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in het proces van handhaving en opsporing. 

Verdieping

De verdiepingstraining biedt o.a. supervisie in praktijkvoorbeelden (op straat), observatietraining ‘on the job’, opnames van actie op straat met een camera en gezamenlijke groepsbesprekingen daarvan. Deze delen zijn afzonderlijk te boeken. Incompany-training is mogelijk  

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor handhavers van de Drank- en Horecawet, zowel beginnend als meer ervaren. Deze cursus kan tevens geschikt zijn voor de leidinggevende van de handhavers zodat deze meer inzicht krijgt in de problematieken en de gewenste werkwijze van de handhavingsmedewerker. 

Cursusduur

4 dagen.

De cursus is opgebouwd uit een basisdeel van 2 dagen en een verdiepingsdeel van 2 dagen. In het basisdeel wordt de noodzakelijke kennis overgedragen en wordt er geoefend aan de hand van cases dmv rollenspellen (1 dagdeel met acteur). 

Aantal deelnemers:

9 personen.