Opleiding - Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), vaak een specialistische functionaris, vervult een betekenisvolle rol in de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Voor het uitvoeren van deze belangrijke taak, verwacht men van de BOA dat hij bekwaam is voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden. Daartoe moet de BOA beschikken over basiskennis en basisvaardigheden met betrekking tot strafrecht, strafvordering, het opmaken van een combibon en Gespreks- en Benaderingstechnieken. In de eindtermen, zoals vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is dit verder uitgewerkt. In de door IPOL ontwikkelde cursus zijn deze eindtermen leidend.

 

Doelgroep

Voor BOA's in Domein 1 t/m 6.

Inhoud

Rechtskennis:

 • Staatsinrichting
 • De rechtelijke macht
 • De politiewet
 • Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 • Materieel strafrecht
 • Formeel strafrecht
 • Theorie gericht toepassen
 • Inschatting van situaties
 • Onderbouwen van handelen
 • Procedures en wettelijke richtlijnen correct toepassen

Gespreks- en benaderingstechnieken:

 • Op de juiste wijze een bekeuringsgesprek voeren
 • De-escalerend optreden
 • Verschillende benaderingstechnieken
 • Combibon schrijven

Resultaten na de opleiding

Rechtskennis
De deelnemer is toegerust om het theoretisch examen succesvol af te leggen.
De deelnemer kan, gebruik makend van het theoretisch kader, in de praktijk professioneel handelen.

Gespreks- en benaderingstechnieken
U kunt het 7 stappen model bekeuringsgesprek toepassen.
U kunt de-escalerend optreden.
U kent alle casussen die voor het examen gebruikt worden.
u kunt de benaderingstechnieken op de juiste wijze toepassen.
U kunt de combibon op de juiste wijze invullen.

Duur van de opleiding

8 dagen Rechtskennis.
2 dagen Gespreks- en benaderingstechnieken.

Wij bieden deze opleiding ook als maatwerktraject, informeer naar de mogelijkheden. Onder andere individuele begeleiding of versnelde opleiding. 

Aantal deelnemers

Rechtskennis: maximaal 18 deelnemers.
Gespreks- en benaderingstechnieken: maximaal 9 deelnemers. 

IPOL biedt een (ondersteunende) digitale leeromgeving met veel oefenvragen voor het examen. In de les wordt ook voortdurend met examenvragen geoefend.

Prijs van de opleiding

€ 1295,00 per persoon (incl. locatie, lunch en materiaal) IPOL is vrijgesteld van BTW

Examenkosten:
Rechtskennis: € 91,00 p.p. (in Amersfoort), indien niet in Amersfoort bedragen de kosten € 111,00 p.p.
Gespreks- en benaderingstechnieken € 176,00 p.p.

Examen

Het rechtskennis examen bestaat uit het beantwoorden van 50 multiple choice vragen.

Het gespreks-en benaderingstechnieken examen bestaat uit twee onderdelen.
Een vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken (vastgelegd op video).
En het schrijven van een combibon.

Beide onderdelen worden afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

Indien gewenst kan vooraf aan de opleiding een leertest door een opleidingskundige bij de deelnemer worden afgenomen, waarna een schriftelijk advies volgt. Informeer naar de mogelijkheden.