Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Inhoud:

In deze training leer je zowel in de theorie als de praktijk verbanden leggen tussen de wet en regelgeving van de BRP.

De praktijk wordt met een tot twee acteurs in praktijksimulaties geoefend.
- Hoe stel je iemands identiteit vast (theorie en praktijk)
- Het maken van risicoprofielen met betrekking tot adresbestanden.
- Over bewoning herkennen.
- Begrip "briefadres" en de eisen daarvan.
- Aanwijzing Toezichthouder en zijn bevoegdheden.
- Rechten en plichten van de toezichthouder
- Bevoegdheden toepassen in de praktijk
- Huisbezoek en eventueel Buurtonderzoek.
- Stel de goede vraag op het goede moment.
- Het maken van een goede onderzoek rapportage die stand houdt bij de rechtbank.
- Herkennen van identiteitsfraude
- Bestuurlijke boete opleggen
- Het begrip "in onderzoek stellen" en de gevolgen hiervan voor de betrokken persoon.

Resultaten na de opleiding:

- op kunnen treden als toezichthouder met bevoegdheden
- vaststellen wie er wel en niet woonachtig zijn
- een goede onderzoek rapportage kunnen maken

Duur van de opleiding: 2 dagen

Aantal deelnemers: Maximaal 8

Prijs van de opleiding:

Opvragen bij IPOL: 

Al dan niet in company / in house.
Dit is een 2-daagse training met acteurs.

Benodigdheden:

- Een leslokaal met beamer en white board + flip-over
- Een ruimte die als woning kan worden gebruikt