Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Inhoud:

Men leert verbanden te leggen tussen de wet en regelgeving van de BRP en het toepassen in de praktijk daarvan.
- Hoe stel je iemands identiteit vast (theorie en praktijk)
- Het maken van risicoprofielen met betrekking tot adresbestanden.
- Overbewoning herkennen
- Begrip "briefadres" en de eisen daarvan.
- Aanwijzing Toezichthouder en zijn bevoegdheden.
(De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.)
- Rechten en plichten van de toezichthouder
- Bevoegdheden toepassen in de praktijk
- Huisbezoek en eventueel Buurtonderzoek.
- Stel de goede vraag op het goede moment.
- Het maken van een goede onderzoeksrapportage die eventueel stand houdt tot bij de rechtbank.
- Herkennen van identiteitsfraude
- Bestuurlijke boete opleggen
- Het begrip "in onderzoek stellen" en de gevolgen hiervan voor de betrokken persoon.
- Het maken van een goed onderzoeksrapport welke uiteindelijk zou kunnen eindigen bij een rechtbank.
(Voor toezichthouders van gemeentes worden vaak BOA’s ingezet. Zij hebben regelmatig problemen met de Nederlandse taal en het "dichttimmeren" van de rapportage zodat onomstotelijk vast komt te staan dat een persoon wel of niet zijn hoofdverblijf op het BRP adres heeft.) 

Resultaten na de opleiding:

- op kunnen treden als toezichthouder met bevoegdheden
- vaststellen wie er wel en niet woonachtig zijn
- een goede onderzoeksrapportage kunnen maken

Duur van de opleiding:

2 dagen 

Aantal deelnemers:

Maximaal 8

Prijs van de opleiding:

Uitgaande van een incompany opleiding komen de kosten hiervoor op € 3100,00 voor 4 dagdelen.
Dit is een 2-daagse cursus met acteur.

Benodigdheden:

- Een leslokaal met beamer en white board + flip-over
- Een ruimte die als woning kan worden gebruikt