Omgevingsdienst - Verhoortraining

Doelgroep:

Omgevingsdiensten

Inhoud:

In de theorie wordt het volgende behandeld:

- Het wettelijke kader van de verhoren;
- De nieuwe relevante artikelen die betrekking hebben op het wettelijk kader van de verhoren;
- Het vraag antwoordprincipe dat in het verhoor wordt toegepast;
- Het in de eigen bewoordingen van de verdachte vastleggen van de verklaring;
- De verschillen tussen de overtredingssfeer en de misdrijven in de afhandeling;
- Het vastleggen van de daderwetenschappen met daarin de bestanddelen van het strafbare feit verwerkt;
- Hoe je omgaat met de tolk (tolkentelefoon) en de raadsman bij de verhoren;
- Hoe je omgaat met de rechten van de verdachten;
- De artikelen 27, 27 c, 27 ca, 29, 31,56 a en 174 van het Wetboek van Strafvordering;
- De artikelen 3,6,8,14 e.d. van het EVRM;
- Wat de rol is van de OVJ m.b.t de stukken en het achterhouden van stukken.
- Uitleg over de standaard verhoorstrategie (beknopt). (voorbereiden, uitvoeren en afronden).
- De zeven KEN vragen in relatie naar de zeven gouden W’s.
- Het belang van de tactische en technische aanwijzingen.

Resultaten na de opleiding:

Met betrekking tot de verhoorvaardigheden wordt behandeld:

- De gespreksvaardigheden, het vragen stellen, het parafraseren, het reflecteren van gevoel, het samenvatten, het confronteren en de situatie verduidelijken;
- Verbale en non verbale communicatie;
- Wat de verschillen zijn tussen de getuigenverhoren en de verdachtenverhoren. Hierbij leren we ook om de juridische aspecten benoemen;
- De verschillende fasen tijdens het verhoor en hoe de overgang naar de volgende fase te doen;
- Het observeren, interpreteren, omgaan met druk c.q. weerstand, en met de interne en externe druk;
- Het stellen van vragen: meervoudig, suggestief, retorisch, ja maar vraag, direct en indirect, het trechteren, het omsingelen, het doorvragen, hoe stel je toetsvragen toetsvragen en hoe je een antwoord bekrachtigt;
- Hoe je een simpel verhoorplan maakt;
- Welke tips en trucs je kunt toepassen in een verhoor;
- Hoe je, je taalgebruik tijdens een verhoor afstemd op de persoon die voor je zit;
- Hoe je rust brengt en een band schept in het verhoor, met gebruik van onbeladen onderwerpen;
- Hoe je de verdachte laat praten i.p. jezelf (open en gesloten vragen);
- Wat juridische bewijsmiddelen zijn;
- Hoe je op het juiste moment doorvraagt en wanneer je de bewijsmiddelen uitspeelt;
- Hoe je de verklaring toetst;
- Wanneer je een confrontatie aangaat.

Duur van de opleiding:

1 dag (2 dagdelen)

Aantal deelnemers:

Maximaal 7

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Wanneer de deelnemer deze trainingsdag met voldoende inzet heeft doorlopen ontvangt hij/zij een certificaat van deelname.