Omgevingsdienst - Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht

Doelgroep:

Omgevingsdiensten 

Inhoud:

- Omgevingsbeleid
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit
- Activiteitenregeling
- Waterwetgeving
- Externe veiligheid
- Besluit risico zware ongevallen
- Gevaarlijke stoffen
- Natuurwetgeving
- Bodemwetgeving
- Ruimtelijke ordeningsrecht in relatie met milieuwetgeving
- Wetgeving bouwen en wonen
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Actuele jurisprudentie
- Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet 

Resultaten na de opleiding:

Na afronding van deze cursus heeft u basiskennis voor wat betreft omgevingsrecht en kent u de relaties tussen wet- en regelgeving tussen de verschillende thema’s binnen het omgevingsrecht.

Duur van de opleiding:

Basiscursus: 5 dagen (10 dagdelen)
Verdiepingscursus: 7 dagen (14 dagdelen) 

Aantal deelnemers:

Maximaal 16

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk 

Examen:

Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen en voor de toets geslaagd bent ontvangt men een deelname certificaat.