Omgevingsdienst - Afvalwater algemeen

Doelgroep:

Omgevingsdiensten

Inhoud:

Behandeling van de voornaamste begrippen bij lozingen zoals:

- Oppervlaktewaterlichaam
- Lozing
- Afvalwater
- De verschillende soorten rioleringen

Overzicht van de diverse soorten lozingen

Wet- en regelgeving lozingen:

- Waterwet
- Activiteitenbesluit i.c.m. activiteitenregeling
- Besluit lozen buiten inrichtingen

Taken waterschappen

Resultaten na de opleiding:

Als u deze cursus gevolgd hebt, heeft u kennis en inzicht in de verschillende soorten lozingen. Daarnaast weet u de wet- en regelgeving te vinden waaraan de verschillende soorten lozingen moet voldoen en kunt u deze toepassen. Ook bent u een volwaardige gesprekpartner voor medewerkers van de waterschappen.

Duur van de opleiding:

2 dagen (4 dagdelen)

Aantal deelnemers:

Maximaal 16

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Wanneer men geslaagd is voor de toets dan ontvangt de cursist een getuigschrift.

Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen maar niet geslaagd is ontvangt de cursist een certificaat van deelname.