Omgevingsdienst - Afvalstoffenrecht

Eventuele aanvullende opleidingen voor deze cursus zijn: Verdiepingscursus afvalstoffen

Doelgroep:

Omgevingsdiensten 

Inhoud:

- Kaderrichtlijn afvalstoffen, algemeen
- Landelijk afvalbeheersplan (LAP)
- Definitie afvalstoffen

o Afvalstof - grondstof
- Onderscheid tussen de verschillende soorten afvalstoffen (huishoudelijk, gevaarlijk en huishoudelijk)

o Toepassing van de Europese afvalstoffenlijst
- Regelgeving van afvalstoffen binnen een inrichting.

o vergunningverlening (uitgebreid en OBM),

o relatie met het Activiteitenbesluit
- Afvalstoffen en de Wet milieubeheer

o Afgifte, vervoer, administratie en melding
- In- uit- en doorvoer van afvalstoffen De Eural,
- Afvalstoffen en relatie Besluit bodemkwaliteit
- Afvalstoffen inzamelen en verwerken, de gemeentelijke raakvlakken
- Ketentoezicht 

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer heeft na deze cursus inzicht aan welke (wettelijke) regels voldaan moet worden wanneer er handelingen met afvalstoffen verricht worden. 

Duur van de opleiding:

Basis: 1 dag (2 dagdelen)

Verdieping: 2 dagen (4 dagdelen) 

Aantal deelnemers:

Basis: Maximaal 16

Verdieping: Maximaal 12 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

 

Examen:

n.v.t.