Omgevingsdienst - Activiteitenbesluit

Doelgroep:

Omgevingsdiensten

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die nieuw zijn in het vakgebied en meer willen weten over het Activiteitenbesluit. De cursus is ook geschikt voor brandpreventisten en bouwplantoetsers/bouwinspecteurs.

MBO werk- en denkniveau, aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.

Inhoud:

- Historie milieuwetgeving
- Activiteitenbesluit in relatie tot andere wetgeving
- Melden van activiteit
- Bouwplantoets en Activiteitenbesluit
- Overgangsrecht
- Bevoegde overheden
- Casuïstiek

Resultaten na de opleiding:

Na afronding van deze cursus kent u de systematiek van de voorschriften die genoemd zijn in het activiteitenbesluit in combinatie met de activiteitenregeling. Ook weet u in grote lijnen de relatie tussen het activiteitenbesluit en andere wet- en regelgeving.

Duur van de opleiding:

Basiscursus: 1 dag (2 dagdelen)
Verdiepingscursus: 3 dagen (6 dagdelen)

Aantal deelnemers:

Maximaal 12

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Een digitale toets maakt deel uit van deze cursusdag. Bij slagen ontvangt de deelnemer een getuigschrift. Bij niet slagen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Het kenniscentrum OFVG zorgt er zelf voor dat deze toets aan de deelnemers wordt verzonden en de gemaakte toetsen naar IPOL worden geretourneerd.

Omgevingsdienst - Brandveiligheid

Basiscursus Brandveiligheid

Doelgroep: 

Omgevingsdiensten 

Inhoud:

- Globaal van toepassing zijnde wet-/regelgeving (bouwbesluit zeer algemeen, hier zijn aparte diepgaande opleidingen voor)
- Controle en naleving voorschriften
- Toezicht uitoefenen met gebruikmaking van bevoegdheden Algemene wet bestuursrecht
- Wat is brand, brandverloop
- Brandcompartimenten en brandklassen
- Brandbestrijdingsmiddelen
- Bluswatervoorzieningen
- Ontvluchting, noodvoorzieningen
- Brandbeveiligingsinstallaties
- De brandweer, opstelplaatsen en (inpandige voorzieningen) 

Resultaten na de opleiding:

Cursisten leren de opgedane kennis toe te passen en te herkennen in de praktijk. Ook leren zij de nut- en noodzaak van de diverse brandveiligheidsvoorzieningen in te zien, waarbij de relatie tot de repressieve dienst van de brandweer wordt gelegd. Daarnaast wordt men geschoold in het adequaat controleren en handhaven van de vigerende wet-/regelgeving.

Duur van de opleiding:

2 dagen (4 dagdelen) 

Aantal deelnemers:

Maximaal 16 

Prijs van de opleiding:

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk 

Examen:

n.v.t.