Welk cursusboek wordt er geleverd voor een BOA-cursus?

IPOL werkt met het cursusboek van Sdu Uitgevers bv, Den Haag. IPOL adviseert Sdu, betreffende de inhoud van het cursusboek. Tevens controleert IPOL of het cursusboek overeenstemt met de eindtermen vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Iedere cursist krijgt een cursusboek uitgereikt. Dit cursusboek wordt eigendom van de cursist.