Hoe werkt de senioren ontheffing voor de BOA?

Deze senioren ontheffing kan worden aangevraagd voor mensen van 60 jaar en ouder. Zij moeten wel alle lessen met voldoende inzet en interesse gevolgd hebben. Een ontheffing kan maar 1 keer worden verstrekt. Op 1-1-2016 is deze seniorenontheffing opgeheven. Indien je deze voor deze datum ontvangen hebt krijg je wel een seniorenontheffing voor de PHB modules.