Waar kan je het BOA/PHB examen aanvragen?

Het BOA examen bestaat uit 2 onderdelen: Rechtkennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken. Beide onderdelen kunnen aangevraagd worden bij ExTH. www.exth.nl