Is er een voortgangsbewaking tijdens de cursus?

Door de BOA docent van de cursus wordt (afhankelijk van de duur van de opleiding) één of twee voortgangsrapportage ingevuld. Een goed contact tussen de opdrachtgever en IPOL verhoogt de slagingskans. Door IPOL worden presentielijsten bijgehouden. Indien er sprake is van verzuim wordt de opdrachtgever in kennis gesteld.