Hoe groot is de studiebelasting voor de BOA cursus?

De studiebelasting is afhankelijk van het opleidingsniveau en de ervaring van de cursist. Ongeveer 60% van de examenvragen hebben betrekking op (politie)bevoegdheden. Ondanks de verschillen tussen cursisten kunt u uitgaan van een studiebelasting van ongeveer 2 uur per dag gedurende 4 dagen per week. Deze studiebelasting is gebaseerd op een representatieve steekproef gedaan onder cursisten die de cursus succesvol hebben afgesloten.