FAQ / Veelgestelde vragen

Wanneer een cursist de 4 modules in 5 jaar behaald heeft, dient hij/zij een afschrift van deze 4 certificaten naar de dienst Justis te sturen, voor verlenging van de akte. Dit moet minimaal 3 maanden voor de verloopdatum van de akte. En daarna start opnieuw de 5 jaar PHB cyclus.
Stel: Iemand heeft 2014 oktober zijn Rechtskennis behaald. Maar is nu nog steeds bezig om zijn gespreks- en benaderingstechnieken te behalen. Heeft hij/zij dan hier 5 jaar de tijd voor of verloopt zijn/haar Rechtskennis dan in oktober 2015? ANTWOORD: Beide onderdelen hebben, apart van elkaar, een geldigheidsduur van 5 jaar. Indien iemand in oktober 2014 zijn rechtskennis heeft behaald, dan blijft dit resultaat inderdaad 5 jaar geldig (tot oktober 2019).
Het PHB traject is ontwikkeld voor Domein 1, 2 en domein 3 is in de maak. Van Oude naar Nieuwe BOA - overgangsregeling Heeft u uw BOA behaald voor 1 oktober 2012 dan heeft u nog een oude variant van de BOA opleiding gedaan, voor afloop akte datum dient u de nieuwe BOA variant te hebben behaald. Voorbeeld: U BOA akte loopt af 10-05-2017, dat betekent dat u voor 1 oktober 2012 uw BOA diploma heeft behaald, u dient nu voor 10-05-2017 het nieuwe BOA-diploma te behalen. Om vervolgens het PHB traject in te starten, u na het behalen van de nieuwe BOA geen basis BOA meer te volgen. Wanneer u uw BOA diploma behaald heeft na 1 oktober 2012 dan kunt u gelijk de Permanente her- en bijscholing gaan volgen. Voorbeeld: Uw BOA akte loopt af 10-11-2017, wat betekend dat u na 1 oktober 2012 uw BOA diploma heeft behaald, u kunt nu gelijk het PHB traject gaan volgen. Het PHB traject bestaat uit vier modules, er dient 1 module per jaar te worden gevolgd en behaald. Voorbeeld: Uw BOA akte loopt af 10-11-2017, u dient nu voor 10-11-2013 uw module 1 te hebben gevolgd en te hebben behaald. Dit herhaald zich; dus module 2 dient u voor 10-11-2014 / module 3 voor 10-11-2015 / module 4 voor 10-11-2016, het jaar 5 2017 staat als herexamen jaar en geeft u de mogelijkheid om eventuele herkansingen te doen. In 2018 begint uw nieuwe cyclus PHB.
Deze senioren ontheffing kan worden aangevraagd voor mensen van 60 jaar en ouder. Zij moeten wel alle lessen met voldoende inzet en interesse gevolgd hebben. Een ontheffing kan maar 1 keer worden verstrekt. Op 1-1-2016 is deze seniorenontheffing opgeheven. Indien je deze voor deze datum ontvangen hebt krijg je wel een seniorenontheffing voor de PHB modules.
Door de BOA docent van de cursus wordt (afhankelijk van de duur van de opleiding) één of twee voortgangsrapportage ingevuld. Een goed contact tussen de opdrachtgever en IPOL verhoogt de slagingskans. Door IPOL worden presentielijsten bijgehouden. Indien er sprake is van verzuim wordt de opdrachtgever in kennis gesteld.
De studiebelasting is afhankelijk van het opleidingsniveau en de ervaring van de cursist. Ongeveer 60% van de examenvragen hebben betrekking op (politie)bevoegdheden. Ondanks de verschillen tussen cursisten kunt u uitgaan van een studiebelasting van ongeveer 2 uur per dag gedurende 4 dagen per week. Deze studiebelasting is gebaseerd op een representatieve steekproef gedaan onder cursisten die de cursus succesvol hebben afgesloten.
IPOL maakt gebruik van een digitale omgeving, IPOLnet. Op IPOLnet hebben de cursisten de mogelijkheid om extra toetsen te oefenen als voorbereiding op het examen. IPOL heeft hiervoor de voor en achternaam nodig van de cursist en het e-mailadres waar de toegangscodes naar toe kunnen worden gestuurd.
Het BOA examen bestaat uit 2 onderdelen: Rechtkennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken. Beide onderdelen kunnen aangevraagd worden bij ExTH. www.exth.nl
De cursus zal worden geëvalueerd door middel van een door IPOL opgesteld evaluatieformulier. De originele formulieren worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. (dit geldt uiteraard niet voor particuliere cursisten)