Training - Telefoontraining met DISC

Het DISC Gedragsprofiel toepassen in Telefoongesprekken. Telefoongesprekken zijn niet voor iedereen even gemakkelijk te voeren. Als een bekende of vriend/vriendin aan de lijn hebt lukt het meestal wel om een gesprek te voeren. Zakelijk ligt dit vaak anders. Hoe professioneel en/of effectief bent u aan de telefoon met: Telefonische verkoop, een klant in een gewoon gesprek te woord staan, wanneer iemand bij u klaagt? Het is een kunst om met mensen op één lijn te zitten qua gesprek, terwijl je toch jezelf blijft en zegt wat je vind.

Inhoud

In deze cursus maken we door middel van het Persolog-DISC-Gedragsprofiel (dit is geen psychologische test) uw eigen gedrag en dat van uw eventuele medewerkers inzichtelijk. Met DISC wordt ook stressgedrag en uw stressprofiel helder gemaakt. U leert ook een andere persoon, ook in een telefoongesprek, in te schatten d.m.v. DISC. Ook zal theorie inzake agressie worden behandeld.
In de training zullen verschillende praktijksimulaties met professionele acteurs geoefend worden. U krijgt hierop van de trainer feedback en samen met de trainer maakt u een persoonlijk actieplan, hoe u zelf kunt oefenen om te in uw communicatie te verbeteren.

Vanuit het gedragprofiel DISC kunt u:

Uw eigen gedrag aan de telefoon en uw reactie op vervelend gedrag benoemen, herkennen, bijsturen en uw sterke kanten inzetten.
De behoefte van mensen inschatten en op professionele wijze te woord staan.
Een klager met de juiste gevoelsreflecties te woord staan.
Bij agressieve gesprekken de-escalerend het gesprek voortzetten.
Hoe terug te komen bij iemand waar u een vervelend telefoongesprek mee hebt gehad.
Omgaan met gefrustreerde mensen aan de telefoon.

Cursusduur

3 dagdelen

Aantal deelnemers

8 tot 12 personen