Training - Stresstraining voor leidinggevenden

In veel bedrijven zijn het mensen die het succes van de onderneming bepalen. Tevens vormen zij de grootste kostenpost van het uitgavenbudget. Het optimaal benutten van de capaciteiten van mensen is dus een cruciale succesfactor effectiever en gezonder leven.

Wat is stress?

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Onderstaande grafiek laat zien dat:

  • er een optimum is waarop de prestatie het hoogst is;
  • er bij ernstige onderbelasting nauwelijks sprake is van presteren;
  • er bij ernstige overbelasting ook nauwelijks sprake is van presteren;
  • en dat de prestatie snel afneemt wanneer er sprake is van overbelasting.

 

 

Stressmanagement training

De training stressmanagement richt zich op stress als gevolg van overbelasting.

Stress is iets heel persoonlijks; het zijn immers externe prikkels die de stress veroorzaken. Zo kan de externe prikkel ‘gebrek aan ondersteuning’ voor de een zeer stressvol zijn, terwijl een ander er juist een uitdaging in ziet. Er zijn elf groepen van externe prikkels, stressoren, die ongezonde fysiologische reacties in werking kunnen stellen. Door middel van een test wordt individueel vastgesteld welke stressoren vooral leiden tot stressbelasting. Aan de hand van de stressor die het hoogst scoort, of de stressor die door de deelnemer als het meest belastend wordt ervaren, leert de deelnemer een methodiek om de stressor aanvankelijk te managen en vervolgens te elimineren.

 

Dag 1

Tijdens dag 1 wordt het fenomeen stress besproken. Vervolgens leren de deelnemers in een aantal oefeningen hun stress te herkennen. Daarna komt de cruciale stap van het erkennen van stress. Dit is noodzakelijk om de deelnemers vanuit intrinsieke motivatie te laten werken aan het verminderen van hun stress. Na deze stap wordt de test gemaakt en werken de deelnemers verder individueel aan het leren managen van hun stress. Ze kijken eerst naar situaties die voor hen vooral stressvol zijn en het gedrag wat zij daarbij vertonen. Het gedrag wordt gelinkt aan belemmerende overtuigingen, de veroorzakers van het gedrag. Daarna leren zij hoe je een situatie objectief kan beoordelen en dus wegblijven van de subjectieve belemmerende overtuigingen. Tot slot leren zij een vijftal stressmanagement technieken om op de korte termijn de stress de baas te blijven. Deze technieken zijn gericht op het wegnemen van de symptomen van stress en daarmee dus een oplossing voor de korte termijn. De deelnemerskrijgen een aantal opdrachten mee om zich voor de volgende bijeenkomst de technieken echt eigen te maken.

Dag 2

In dag 2 leren de deelnemers een vijftal coping strategieën om de oorzaken van stress te elimineren. Zij werken de hele dag aan een persoonlijk actieplan dat deels tijden de training en deels na de training wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt er een verdieping plaats op het aanpakken van belemmerende overtuigingen. Ook vindt er een verdieping plaats op de stressmanagementtechnieken voor de korte termijn, nu toegesneden op de meest effectieve technieken voor het individu. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een compleet actieplan waarmee ze aan de slag kunnen.

Stressmanagement voor managers/leidinggevenden

Als managers/leidinggevenden wil je dat jouw medewerkers optimaal presteren. Stress is een factor die dit streven ernstig kan verstoren. Managers kunnen geconfronteerd worden met over- en onderbelaste medewerkers.

Overbelaste medewerkers

Overbelaste medewerkers presteren laag. Daarbij ontwikkelen zij, door verkeerde fysiologische reacties, klachten die leiden tot ziekteverzuim. Een ernstige vorm van stress-gerelateerde uitval is de burn-out. Gemiddeld leidt een burn-out, volgens de cijfers van het CBS, tot 167 dagen ziekteverzuim. En dat komt bij al het kortdurend ziekteverzuim op weg naar de burn-out.

Onderbelaste medewerkers

Zoals we hebben gezien in de grafiek presteren onderbelaste medewerkers ook lager. Er schuilt nog een ander gevaar in het ongenoegen dat deze medewerker ervaart door de onderbelasting. Dit ongenoegen uit zich vaak in kwaadwillende gehoorzaamheid, traineren en afleiden of zelfs hinderen van collega’s. De effecten van de verspilde tijd door onderbelasting worden hiermee aanzienlijk vergroot.

 

 * keuzes n.a.v. het paradigma van de complete mens volgens Covey

 

De training stressmanagement voor managers/leidinggevenden.

In deze training krijgen de managers/leidinggevenden inzicht in de stressmanagement training die hun medewerkers volgen. Hierdoor kunnen zij medewerkers faciliteren bij de uitvoering van het actieplan en op de juiste wijze het gesprek erover aangaan.

Daarnaast krijgt de manager/leidinggevende zicht op het herkennen van signalen van over- en onderbelasting en kan op tijd het gesprek aangaan en/of maatregelen nemen.