Training - JeugdBOA

Doelgroep:

BOA’s openbare ruimte

Inhoud:

Deze training heeft als doel om jeugdboa's te prepareren op hun contact met jongeren in het algemeen en overlastgevende jeugd in het bijzonder. Door het besef van hun eigen communicatiestijl, kennis en achtergrond over verschillende jeugdprocessen en bewustwording van het verschil tussen burgercultuur en straatcultuur, worden jeugdboa's getraind in het effectief in contact treden met en eventueel optreden tegen jongeren.

Wat zijn je persoonlijke succesfactoren en valkuilen bij het communiceren met anderen? Welke tools en vaardigheden kun je inzetten bij het in contact treden met jeugd? Hoe werkt de dynamica binnen een jeugdgroep? Hoe kan je social media gebruiken als jeugd boa? En welke samenwerking kun je als jeugd boa aangaan met andere partners in het sociale domein? Dat zijn belangrijke vraagstukken die in de cursus aan bod komen.

Niet alleen tijdens de training, maar ook door verwerkingsopdrachten tussen de verschillende trainingsdagen worden de nieuwe vaardigheden geoefend en toegepast, waardoor transfer van het geleerde plaatsvindt. De training is zoveel als mogelijk toegespitst op de persoonlijke ontwikkelpunten van de deelnemer en zijn/haar behoeften. Er is ruimte voor maatwerk.

Door gebruikmaking van filmmateriaal en praktijksimulaties kunnen deelnemers oefenen met situaties die in de praktijk voorkomen en als lastig worden ervaren .

Duur van de opleiding:

Het programma bestaat uit 4 onderdelen/lessen:

Dag 1
De jeugd boa als persoon en in interactie met anderen
Taken van de jeugd boa
De doelgroep jeugd; ontwikkelingspsychologie met name van de puber en de adolescent

Dag 2
De doelgroep jeugd; groepsdynamica, diversiteit en social media
Communicatie; algemene communicatie en het Model gedragsanalyse

Dag 3
Communiceren met jongeren; het diagnostisch gesprek
Omgaan met weerstand en agressie

Dag 4
De jeugd boa in het krachtenveld; handhaven in het sociale domein
• Netwerken
• Info halen en brengen

Optioneel: 4 extra bike dagen

Aantal deelnemers:

8-12 deelnemers

Prijs van de opleiding:

€ 950,00 p.p.

Examen:

N.v.t.