Opleiding - PHB Domein 1

Na het behalen van het BOA basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt nog niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de BOA worden verlengt.

Van Oude naar Nieuwe BOA - overgangsregeling

Heeft u uw BOA getuigschrift behaald voor 1 oktober 2012 dan valt  u nog onder de oude regeling en dient u uw  BOA basis getuigschrift nog een keer te behalen. Daarna dienen de BOA’s in de domeinen 1 en 2  binnen een jaar na aktedatum, module 1 van het PHB traject te behalen. Door de vier PHB modulen binnen vijf jaren te behalen blijft de BOA akte geldig. Indien u voor een onderdeel van de PHB gezakt bent en deze niet binnen de genoemde vijf jaren behaald, vervalt de BOA akte en dient u opnieuw het BOA basis getuigschrift te behalen. Voor domein 3 is de PHB in 2014 ook van start gegaan. Domein 4 volgt met de branchevereniging tot op heden een eigen traject.

Toelatingseisen
Een kandidaat heeft slechts toegang tot het examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier bevat de volgende bewijsstukken:
• een geldige boa-akte;
• een kopie geldig identiteitsbewijs.

Seniorenontheffing
Vanaf 1 januari 2016 wordt de senioren ontheffing niet meer verleend. Vanaf deze datum is het dus niet mogelijk deze ontheffing te verkrijgen. Een senioren ontheffing die voor 1 januari 2016 is verleend blijft gedurende de volledige looptijd van die ontheffing geldig.

 

 

Module 1 Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I (Strafrecht) (WKPV I)

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte) 

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- Uit het wetboek van strafrecht;
- En de overtreding uit strafrecht.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 400,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Dit examen bestaat uit 40 vragen betreffende strafrecht. Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 29 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 60 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij inzicht in foutief beantwoorde vragen.

Examen module 1: PHB WKPV 1 (Strafrecht), per persoon € 86,00 (Prijspeil 2016)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 2 Wettelijke kader Publieke Veiligheid II (Milieu, APV en bijz. wetgeving) (WKPV II)

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer kent de voor het examen noodzakelijke stof:

- APV;
- Wegenverkeerswet;
- RVV;
- Vuurwerkbesluit;
- Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen;
- Wet op de kansspelen;
- Tabakswet en Drank- en Horecawet;
- Winkeltijdenwet;
- Wet Personenvervoer;
- Besluit personenvervoer 2000;
- Wet milieubeheer;
- Waterwet;
- Wet bodembescherming;
- Visserijwet.

Duur van de opleiding:

4 dagen

Aantal deelnemers:

10 - en maximaal 12 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 495,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

Dit examen bestaat uit 60 vragen betreffende APV, milieu en bijzondere wetten. Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 42 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 80 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij inzicht in foutief beantwoorde vragen.

Examen module 2: PHB WKPV2 (Milieu, APV en bijzondere wetgeving) per persoon € 86,00 (Prijspeil 2016)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

Module 3 Sanctionerend optreden

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kan een surveillance voorbereiden.
- Hulpmiddelen zijn goed onderhouden en gereed voor gebruik.
- Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein.
- Kan een de-escalerend gesprek voeren en een combibon uitschrijven.
- Geeft waar nodig is visie en advies wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

€ 595,00 per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld. Eisen aan de combibon: alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld en de bon kan de rechtelijke toets doorstaan.

Examen module 3: Sanctionerend optreden per persoon € 203,00 (Prijspeil 2016)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

 

 

Module 4 Dienstverlening en calamiteiten

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

- Kent de relevante Wet- en regelgeving.
- Leert om te gaan met portofoon en NATO-alfabet.
- Communiceert op de juiste wijze.
- Leest kaart.
- Past timemanagement toe.
- Ziet toe op gemeenschappelijke veiligheidszorg
- Surveilleren, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.

Duur van de opleiding:

3 dagen

Aantal deelnemers:

Voor module 3 en 4 maximaal 8 deelnemers per groep.

Prijs van de opleiding:

volgt nog per persoon (exclusief examen kosten)

of

Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Examen:

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld.

Eisen aan de rapportage:
- Begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld.
- Geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is.
- Geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze).

Examen module 4: Dienstverlening en calamiteiten per persoon € 203,00 (Prijspeil 2016)

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.