Opleiding - Milieu

Deze op maat gemaakte cursus is bestemd voor handhavers (BOA’s in domein 1) met taakaccent milieu. Zij wensen op maat opgeleid te worden zodat zij conform het beleid in de gemeenten de milieutaak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Doel: de BOA handhaver beter toe te rusten in het taakgebied Milieu.

Inhoud

Opdrachtgever zal op beleidsmatige gronden een keuze maken uit onderstaande onderdelen van de milieutaak van BOA in Domein 1.

Keuze onderdelen

1. APV (standaard van VNG wat betreft artikelen. Behandelen artikelen eigen apv artikelen
2. Bomenverordening ivm de Wabo en de Wed
3. Afvalstoffenverordening. Alle artikelen
4. Wetboek van Strafrecht artikelen 428 en 429
5. Wet milieubeheer Hoofdstuk Milieu uit lesboek PHB, module 2.  Hfdst. 10, art. 8.40, inrichting en relatie met de Wet op de Economische Delicten
6. Waterwet artikel 6.2 jo art. 1a wed
7. Wet bodembescherming artikel 6 tm 12, art. 13 jo art. 1a wed
8. Visserijwet 1963
9. Wet op de economische delicten artikel 1 kort en art. 1a, art. 2, art.6, bevoegdheden
10. Vuurwerkbesluit artikel 2.3.6 ivm. art. 9.2.2.1 Wm jo art. 1a wed
11. Wrakkenwet
12. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.2. lid g en h jo art. 1a wed
13. Opmaken proces – verbaal 

Naar aanleiding van de gekozen punten zal er op maat een cursus worden gemaakt.

Doelgroep:

BOA handhavers met het taakgebied Milieu.

Cursusduur:

3 dagdelen, met een week ertussen

Aantal deelnemers:

1 tot 8 personen